NIEUWS

Nieuws

Leo Breukel vertrekt bij stichting Aves

Emmeloord - Leo Breukel vertrekt per 1 januari 2020 als bestuurder van stichting Aves voor primair onderwijs.

Afgelopen januari is de stichting gefuseerd, waardoor drie bestuurders het College van Bestuur vormen. Gezien de grootte van de stichting zijn twee bestuurders voldoende en is één bestuurder te kwetsbaar. In goed overleg met de Raad van Toezicht zal Breukel zijn voorzittershamer neerleggen.
 
 
Onderwijsman
‘Wij zijn Leo Breukel dankbaar voor hetgeen onder zijn leiding is gerealiseerd. In hem zien wij een onderwijsman in hart en nieren. Onder andere zijn ondernemende houding, lef en vasthoudendheid bracht Aves waar het nu is. Aan de bestuurstafel altijd keuzes makend, met in het vizier voor wie je het doet. Het kind centraal’, zegt Niels Strolenberg, voorzitter van de Raad van Toezicht.
 
Breukel begon zijn loopbaan in het onderwijs ruim 40 jaar geleden. Daarbij doorleefde en proefde hij alle facetten van het onderwijs als leerkracht, directeur van meerdere basisscholen, netwerkdirecteur, bovenschools directeur, algemeen directeur en bestuurder. Hij gaf mede leiding aan het proces van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in de Noordoostpolder.
 
Samenvoeging
In 2008 stond hij aan de wieg van de oprichting van de stichting voor openbaar, katholiek en oecumenisch basisonderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hij werd in 2010 de eerste bestuursvoorzitter van die organisatie. In de afgelopen jaren bereidde hij samen met vele anderen de samenvoeging met het protestants christelijk onderwijs, het huidige Aves, voor. Sinds 1 januari 2019 is de Breukel voorzitter van het College van Bestuur van die nieuwe organisatie.
In de komende maanden benoemt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur per 1 januari 2020. Het proces hiervoor wordt in september gestart.

Terug naar het nieuwsoverzicht