NIEUWS

Nieuws

Leerlingen enquête

Alle scholen van Aves hebben de Kwaliteitscan Onderwijs uitgevoerd om in beeld te brengen in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn. Dit is een vorm van zelfevaluatie. Vervolgens hebben wij vorig jaar alle ouders om hun mening gevraagd over de school, het onderwijs en het team.

 

In de periode van 4 maart tot en met 10 april 2015 zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. Het leerlingonderzoek wordt onder schooltijd uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum www.mijnonderzoekcentrum.nl.

 

De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team, leerlingen en MR.

Terug naar het nieuwsoverzicht