NIEUWS

Nieuws

Kwaliteit onderwijs krijgt continu aandacht bij OBS De Driesprong

OBS De Driesprong start het nieuwe jaar met natuurlijk voor iedereen de allerbeste wensen én de nodige ambities als het gaat om de kwaliteit van de school en haar basisonderwijs.
Verbeteringen ontstaan als iedereen zich ervoor inzet en erbij betrokken wordt. En dat is nu net waar het team van OBS De Driesprong al geruime tijd mee bezig is, inclusief de leerlingen. Het doel: het continu verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs en de school. En dat werpt zijn vruchten af.
Aandacht voor verbeteren
Al in de maand augustus van 2018 startte het team van OBS De Driesprong met de opleiding KlassePro: continu verbeteren. Binnen traditioneel onderwijs zorgt de leerkracht normaal gesproken voor de klas en weet wat de leerlingen in het schooljaar moeten leren. Ook evalueert en beoordeelt de leerkracht de voortgang, geeft aan waar het anders kan en stelt eventuele ondersteuning voor.
Met de opgedane kennis van de opleiding kreeg het team meer inzicht in hoe ze haar onderwijs én de school kwalitatief kan versterken. Om dit te realiseren wordt iedereen binnen de school erbij betrokken en wordt er zoveel mogelijk samengewerkt. Het is zowel een individueel als een groepsproces met een sleutelrol voor de leerlingen.
Datamuur
OBS De Driesprong brengt deze manier van werken in de praktijk en ziet al mooie resultaten ontstaan. Directrice Inge Aben-Weijs: “Zo zijn bijvoorbeeld de kinderen van alle groepen betrokken bij het maken van een missie voor hun groep met bijbehorende groepsafspraken. Ook op schoolniveau hebben we met het team een missie gemaakt waar we dit jaar aan willen werken. Deze missie luidt: Samen enthousiast, werken aan groei en samen de schouders eronder!”
Al een aantal maanden hangt er een datamuur in alle klassen. Op deze datamuur vindt je de missie, de groepsafspraken en de groepsdoelen. Zo krijgen de kinderen inzicht in waar ze aan kunnen werken. Uiteindelijk evalueren ze ook zelf of dat doel is behaald. “Kinderen worden zo actief betrokken en meer bewust gemaakt van hun eigen leerproces. De leerkracht vervult daarbij zoveel mogelijk de rol van coach. Dat is precies wat we willen bereiken: eigenaarschap bij kinderen.”
Kindportfolio
In het schooljaar 2019-2020 gaat OBS De Driesprong  door met KlassePro: continu verbeteren. Eenzelfde verbeterslag wordt dan ook in gang gezet voor de Kindportfolio’s.
“Nu lijkt het net alsof we het hele schooljaar bezig zijn met presteren en jezelf verbeteren. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat vooral om het bewust worden van wat je zelf of samen kunt bereiken. Uiteraard blijft leerplezier en de wereld ontdekken het belangrijkste wat er is”, aldus Inge.
 
Foto: Datamuur - © OBS De Driesprong

Terug naar het nieuwsoverzicht