NIEUWS

Nieuws

Intentieverklaring Avesscholen in Tollebeek.

Op maandagmiddag 1 juli jl. werd in het bestuurskantoor van Aves te Emmeloord, onder het toeziend oog van de directeuren en tevens de ouders en leerkrachten uit de MR-en en de SAC, de intentieverklaring voor de fusie van de KBS Mariaschool en ODS Ir. A.P. Minderhoud getekend. De beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2015.

De ondertekenaars zijn de heer Patrick Ippel, voorzitter medezeggenschapsraad van de KBS Mariaschool, de heer Daan Boonstra, voorzitter medezeggenschapsraad  ODS Ir. A.P. Minderhoud en het College van Bestuur van Aves.

Al langere tijd is er intensief overleg geweest tussen de geledingen van de KBS Mariaschool en de ODS  Ir. A.P. Minderhoud te Tollebeek. Directeuren, teams en ouders vanuit de medezeggenschapsraden (MR) en de schooladviescommissie (SAC) waren daarbij nauw betrokken. Er zijn ouderavonden over het thema van samenwerking geweest. Ook hebben ouders elkaars school bezocht onder het motto: “Kom in de klas.”. Tenslotte is er onder beide oudergroepen een enquête geweest. De uitslag daarvan was duidelijk: beide scholen willen op vrijwillige basis een scholenfusie. Een fusie van een katholieke school en een openbare school in Noordoostpolder op volkomen vrijwillige basis is vrij uniek. Beide scholen zijn ongeveer even groot en worden niet met opheffen bedreigd. De PC basisschool Op de Wieken is betrokken bij dit proces en heeft aangegeven zelfstandig in goede harmonie samen te willen werken met de nieuwe school.

De komende twee jaren wordt er, onder externe leiding, vorm gegeven aan de nieuwe identiteit, het nieuwe onderwijsconcept, de personeelssamenstelling, de toekomstige huisvesting, de samenstelling van de geledingen zoals MR en activiteitencommissie en uiteraard de financiën.

Aves heeft reeds een viertal samenwerkende scholen in de stichting, dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Wel kan elke school de eigen accenten aanhouden, dus ook de nieuwe Tollebeekse basisschool.

Ouders, directeuren en leerkrachten zien het als een uitdaging de nieuwe samenwerkende school te ontwikkelen tot een geweldige nieuwe school in het dorp Tollebeek.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht