NIEUWS

Nieuws

Intentieverklaring Avesscholen in Creil

Op woensdagmiddag 6 november 2013 werd in de Avesscholen te Creil, onder het toeziend oog van de directeuren en tevens de ouders en leerkrachten uit de MR-en en de SAC, de intentieverklaring voor de scholenfusie van KBS Jan Roothaan en ODS de Springplank te Creil getekend. De beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2015.

 

De ondertekenaars zijn Wina Veendrick-Tiesinga, voorzitter van de medezeggenschapsraad van KBS Jan Roothaan, Karin Roels – van Dam, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de ODS Springplank en Leo Breukel , voorzitter van het College van Bestuur van Aves, Stichting voor primair onderwijs.

Al langere tijd is er intensief overleg geweest tussen de geledingen van KBS Jan Roothaan en ODS de Springplank te Creil. Directeuren, teams en ouders vanuit de medezeggenschapsraden (MR) en de schooladviescommissie (SAC) waren daarbij nauw betrokken. Er zijn ouderavonden, teambijeenkomsten en MR/SAC bijeenkomsten  over dit thema geweest. Tenslotte is er onder beide oudergroepen een enquête gehouden. De uitslag daarvan was duidelijk: de ouders van de beide scholen willen op vrijwillige basis komen tot een scholenfusie. Een fusie van een katholieke school en een openbare school is in Noordoostpolder op volkomen vrijwillige basis redelijk uniek. In Kraggenburg en Tollebeek lopen op dit moment gelijksoortige processen.

De PC school De Regenboog is in hetzelfde gebouw gevestigd, maar behoort tot het bestuur van de SCPO. De huidige fusietoets maakt het onmogelijk drie scholen van verschillende besturen ineens te fuseren.

De komende twee schooljaren wordt er, onder externe leiding, vorm gegeven aan de nieuwe identiteit, het nieuwe onderwijsconcept, de personeelssamenstelling, de toekomstige huisvesting, de samenstelling van de geledingen zoals MR en activiteitencommissie en uiteraard de financiën.

Aves heeft reeds een viertal samenwerkende scholen in de stichting, dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Wel kan elke samenwerkingsschool de eigen accenten aanhouden, dus ook de nieuwe Creiler basisschool.

Ouders, directeuren en leerkrachten zien het als een uitdaging de beide scholen te ontwikkelen tot een geweldige nieuwe samenwerkingsschool in het dorp Creil.

Terug naar het nieuwsoverzicht