NIEUWS

Nieuws

De minister is akkoord: Stichtingen Aves en SCPO gaan bestuurlijk fuseren

Begin augustus dienden stichting Aves en SCPO een fusie-effectrapportage in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met het verzoek voor een goedkeuring voor een bestuurlijke fusie. Het antwoord heeft niet lang op zich laten wachten. De minister gaat akkoord!

Deze goedkeuring voor een bestuurlijke fusie* bekrachtigt de intentie van Aves en SCPO om intensiever samen te werken. Samenwerken met als belangrijkste doel: het primair basisonderwijs in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove kwalitatief versterken en behouden. Die ambities kunnen nu worden waargemaakt. Colleges van bestuur van Aves en SCPO: “We zijn erg blij met dit nieuws. We hebben toekomstbestendig onderwijs voor ogen dat past in deze tijd. Het kind staat daarbij altijd voorop!”

Samen per 2019
De nieuwe organisatie krijgt haar officiële startsein per 1 januari 2019. Ze gaat dan verder onder de naam Aves. De colleges van bestuur en raden van toezicht van SCPO en Aves kozen bewust voor deze bestaande naam. Het heeft een historie en is een krachtige metafoor. Samen met haar medewerkers gaat het bestuur werken aan een compleet NIEUW Aves. Want een nieuwe organisatie bouw je samen op basis van nieuwe kernwaarden en een nieuw verhaal. “Het wordt een nieuw Aves met een nieuw uiterlijk én innerlijk waarin elementen van beide organisaties terugkomen.”

Ook de aansturing en leiding van de nieuwe organisatie verandert. Per 2019 bestaat het nieuwe college van bestuur uit drie personen: voorzitter Leo Breukel en de twee leden Kristiaan Strijker en Jos Timmermans. In de jaren die volgen, slankt het college af naar twee leden. Hoe, dat wordt in goed overleg met de nieuwe raad van toezicht besloten.

Er zijn nog diverse organisatorische voorbereidingen te gaan. De missie, visie en kernwaarden van de nieuwe organisatie staan de komende maanden centraal. Ook moeten de statuten worden goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder en de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR).

Gezamenlijk proces & gedragen besluit
Elk facet van het traject werd en wordt nog steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd en gedeeld. Waar kan, wordt zoveel mogelijk samen met vele betrokkenen van en rondom beide organisaties samengesteld en besproken.

Al vanaf begin 2017 kijken Aves en SCPO naar de mogelijkheden om intensiever samen te werken. Na uitgebreid vooronderzoek naar beide stichtingen en draagvlak voor het idee, werd in de periode september 2017 tot en met februari 2018 gekeken naar wat de stichtingen samen willen bereiken en vooral hoe. De ambities die hieruit voortvloeiden werden gebundeld in het gezamenlijk beleidskader ‘Het nieuwe hart’.

De colleges van bestuur kozen daarna bewust voor een bestuurlijke fusie als samenwerkingsvorm. Een beslissing die werd gedragen door de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden én de raden van toezicht van beide stichtingen. Ook de gemeenten in het werkgebied van Aves en SCPO én de voorzitters van meerdere dorps- en stadsbelangen hebben hierop positief gereageerd en geadviseerd.

*Een bestuurlijke fusie betekent niet dat de scholen samengaan. In de toekomstige organisatie behouden alle scholen hun eigen karakter en identiteit. Ze blijven autonoom functioneren.

Terug naar het nieuwsoverzicht