NIEUWS

Nieuws

De handtekeningen zijn gezet!

Op donderdag 6 september 2012 is door een aantal instanties een intentieverklaring  ondertekend met betrekking tot het starten van vier pilots om kindcentra in de Noordoostpolder van de grond te krijgen. Bij die pilots gaan de organisaties intensief samenwerken vanuit de verschillende invalshoeken. Dit moet leiden tot onder andere een betere afstemming  en uitbreiding van het aanbod. Naar de mening van betrokkenen is dit een verdere verbetering van de leefbaarheid van wijken en dorpen.


Op de locatie van  CBS Koperwiek en OBS Koningin Juliana te Emmeloord werd door afgevaardigden van de gemeente, Stichting Kinderopvang Noordoostpolder, Stichting Kinderopvang Flevoland, Stichting Speelwerk, Stichting Peuterspeelzalen NOP, Aves Stichting voor primair onderwijs en Stichting Christelijk Primair Onderwijs een intentieovereenkomst ondertekend.

Twee pilots gaan van start in Kraggenburg en Rutten. Daarnaast zal er in Emmeloord een start gemaakt worden op De Lichtboei en rondom De Koperwiek / Koningin Juliana.
Namens de schoolbesturen sprak Adriaan van Hove zijn tevredenheid uit over het initiatief. Aves en SCPO willen gaan voor het behoud van een gedegen onderwijsvoorziening in de dorpen en zien dit ook als een kans om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.


Wethouder Ruifrok keek nog even terug naar de zomer van 2011 toen de ideeën ontstaan zijn. Hij juichte ook de gezamenlijke insteek toe en ziet, net als alle participanten mogelijkheden verbreding van het aanbod.


Met de slogan  ”Wat ons bindt, is het kind” kunnen  de participanten aan de slag!

 

De handtekeningen zijn gezet!
Van links naar rechts: Wouter Ruijfrok (wethouder gemeente Noordoostpolder), Aly Postma (Speelwerk),  Rianne Spies (SPN), Joke Timmer (SKF), Karen Anne van Dorp (SKN), Leo Breukel (Aves) en Adriaan van Hove (SCPO).

Terug naar het nieuwsoverzicht