NIEUWS

Nieuws

Daltonschool “De Fladderiep” in Kraggenburg opent haar deuren.

 

 

Met het zingen van het lied “Klaar voor de start” verrichtten alle 120 leerlingen van de nieuwe dorpsschool in de kern Kraggenburg de aftrap voor hun school en het komend schooljaar. Ook werd er ’s middags door alle leerlingen een ballon met opgelaten met daarin alle kleuren van het schoollogo.

De officiële openingshandeling werd verricht door Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves, stichting voor primair onderwijs. Samen met de directrice van de nieuwe dorpsschool, Anne Marie van Fraeijenhove, onthulde hij het eigentijdse schoolbord. De nieuwe schoolnaam ontleent zijn naam aan de Fladderiep; een unieke en zeldzame boomsoort die in de Noordoostpolder nog niet eerder gesignaleerd is. Dat geldt ook voor Daltonschool “De Fladderiep” die met ingang van dit schooljaar onderwijs biedt aan alle leerlingen uit de kern Kraggenburg en de buitenwegen.

Daltonschool “De Fladderiep” is een samenvoeging van openbare basisschool de Pionier en oecumenische basisschool de Lichtwachter. In het verleden werd er door de beide scholen reeds op velerlei terreinen samengewerkt. In de afgelopen jaren is er door de beide medezeggenschapsraden , de ouders en de leerkrachten hard gewerkt om samen één dorpsschool te realiseren. Binnen de Noordoostpolder is Kraggenburg het eerste dorp waar inhoud wordt gegeven aan deze verregaande vorm van samenwerking.

Terug naar het nieuwsoverzicht