NIEUWS

Nieuws

Bestuurlijke samenwerking tussen SCPO en Aves

De vier werkgroepen, bestuurlijke inrichting & organisatie, onderwijs & identiteit, personele & juridische zaken en financiën & huisvesting, hebben het eindrapport ingeleverd bij de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit Leo Breukel (Aves), Adriaan van Hove (SCPO) Wob van Beek (onafhankelijk voorzitter, Besturenraad), Ilse Bakker( lid, VKO), Thérèse Penders (lid, VKO), Klaas te Bos (lid, VOS/ABB) en Alice Polhoud (secretariaat). Op 11 september a.s. wordt het eindrapport gepresenteerd door de leden van de stuurgroep aan de werkgroepleden. In dit eindrapport worden de bevindingen en de aanbevelingen, die door de vier werkgroepen zijn aangeleverd als input gebruik om al dan niet te komen tot een samenwerkingsdocument tussen de Colleges van Bestuur van Aves en SCPO.

Terug naar het nieuwsoverzicht