NIEUWS

Nieuws

Besturenfusie is een feit.

Met het zetten van de handtekeningen onder de goedkeuring door de Raad van Toezicht in hun laatste vergadering, was de weg vrij voor het College van Bestuur om een definitief besluit tot fusie te nemen.

Met de handtekeningen van de beide Colleges van Bestuur van SCPO en Aves op vrijdag 21 december 2018 bij de notaris onder de statuten en de overdrachtsakte, is de bestuurlijke fusie nu een feit. Na een lange aanloopperiode, die al in 2004 begon, is dan eindelijk gestalte gegeven aan een samenwerkingsbestuur, waarin de drie denominaties een plek hebben gekregen. Vol vertrouwen kijken de bestuursleden naar de toekomst, waarbij we samen zullen optrekken.

Terug naar het nieuwsoverzicht