NIEUWS

Nieuws

AZS De Wissel opent schakelvoorziening in het expansievat te Emmeloord

Maandagochtend ging de schakelvoorziening van start in Emmeloord.  Vanwege de grote groei van De Wissel door de toestroom van vluchtelingen is er voor de kinderen die gebruik maken van de schakelvoorziening een eigen locatie geopend.

Al enige jaren kunnen niet-Nederlandstalige kinderen voor het leren van de Nederlandse taal, voor een bepaalde periode, op De Wissel in Luttelgeest terecht.

Dat betreft niet de leerlingen die op het asielzoekerscentrum wonen maar de kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die om welke reden dan ook de Nederlandse taal niet spreken. Er komen kinderen vanuit Emmeloord en omgeving. Zo hebben de kinderen, na een intensieve taalperiode, een betere en stevigere basis om in een reguliere basisschool in te stromen.

Door de wereldwijde problematiek en daardoor een toestroom van vluchtelingenkinderen is de school op het asielzoekerscentrum momenteel erg vol. Daarom is met ingang 25 januari 2016 de locatie aan het Skagerrak in gebruik genomen voor alle kinderen die niet op het AZC wonen, maar wel behoefte hebben aan onderwijs toegespitst op het leren van onze taal.

Er zijn twee groepen gestart waarbij leerlingen, in leeftijdsgroepen, onderwijs op maat aangeboden krijgen. Naast taalles, vooral mondeling Nederlands, wordt er ook, net als op reguliere scholen, rekenen, lezen, schrijven, muziek, gym enzovoort gegeven. Verder is er veel aandacht voor de Nederlandse cultuur en burgerschap om de kinderen zo een goede stevige basis te geven voor een volwaardige plek in de maatschappij.

De schakelvoorziening is een onderdeel van Aves en toegankelijk voor alle niet Nederlandstalige kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Ook de leerlingen van SCPO en andere besturen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. De gemeente Noordoostpolder geeft een subsidie om een deel van de kosten te dekken.

Twee enthousiaste leerkrachten openden maandagochtend, samen met de internbegeleider, de ambulant begeleider en de directie de deuren van de nieuwe locatie. Voor de kinderen was er een lekkere traktatie en natuurlijk een rondleiding door het nieuwe gebouw. Daarna gingen de lessen, zoals de kinderen vanuit De Wissel al gewend waren, van start met het openen van de dag en vervolgens uiteraard de les mondeling Nederlands.

Terug naar het nieuwsoverzicht