NIEUWS

Nieuws

Aves prijs "De Veer" goed besteed

Tijdens de Avesdag in 2013 ontving het team van Oecumenische Basisschool De Ark een prijs. Deze prijs, De Veer, is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op één of andere bijzondere manier hebben ingespannen voor de Stichting Aves.

De Veer moet gezien worden als een teken van waardering en dankbaarheid. Naast de eer mag (mogen) de ontvanger(s) een bedrag van € 1.000,- schenken aan een goed doel van hun keuze. Het goede doel dient betrekking te hebben op kinderen die op de één of andere manier in een moeilijke situatie verkeren.

Leuk om dan ook een reactie te krijgen betreffende de besteding van het geld.

 

Lemmer, 21 november 2014

Beste Tineke Bruin en mensen van De Ark,

In mei van dit jaar ontvingen jullie een prijs van “De Veer”. Die prijs hebben jullie geschonken aan YOEF.  Adhu Awiti heeft toen laten weten dat deze prijs zou worden gebruikt voor het aanleggen van een  “drip irrigation system”.

Philip is een ex-pupil van YOEF. Hij is degene die op de tuin en bij de kas de zaak in goede banen leidt.

Hij beschrijft het nieuwe irrigatiesysteem (zie tekening die hij gemaakt heeft en die bij jou in de bus is gedaan door Alie) als volgt (vrij vertaald door Geert):

Er is een tank van 5000 liter die staat op een gemetselde basis van ruim 1 meter hoogte. Daardoor kan het water in de buizen stromen.
De tank wordt gevuld via de pomp door een 2 inch pvc buis. De uitstroom gaat via een buis van 50 meter lengte naar een verdeler van 3 inch doorsnee en een lengte van 1 meter. Via 7 aansluitpunten zijn hier slangen van 40 meter lengte op aangesloten die het water naar de verschillende delen van de tuin transporteren.

Wij danken jullie nogmaals voor jullie steun.
Namens YOEF,
Alie Tamsma, Geert van der Veen

 

Terug naar het nieuwsoverzicht