NIEUWS

Nieuws

Aves en SCPO zetten de volgende stap naar bestuurlijke samenwerking

“Versterking en behoud van kwalitatief en toekomstbestendig basisonderwijs voor de kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Dat is voor ons dé reden voor een intensievere bestuurlijke samenwerking”, aldus de colleges van bestuur van stichting SCPO en stichting Aves. Vanaf september 2017 tot en met februari 2018 onderzochten zij samen met vele betrokkenen van en rondom beide organisaties, wat ze in de toekomst samen willen bereiken en vooral hoe. Voor Aves en SCPO is het kristalhelder “Er is veel draagvlak, enthousiasme en betrokkenheid. Wij zetten de volgende stap!”
 
Ambities en doelstellingen gebundeld
In de maanden van september 2017 tot en met februari 2018 werd de onderste steen boven gehaald om gezamenlijk inspirerende ambities, daaraan verbonden doelstellingen en de meerwaarde van een samenwerking te formuleren. “Dat deden we als colleges van bestuur samen met leerkrachten, directeuren, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, dorps- en stadsbelangen en gemeenten. Dat vinden we belangrijk, het gaat tenslotte over de toekomst van onze kinderen.” Al deze toekomstbeelden zijn gebundeld in een gezamenlijk beleidskader. Dit inhoud van dit document ‘Het nieuwe hart’ is zoveel mogelijk gedeeld met alle betrokkenen.
 
Wat is de volgende stap?
Naast een goed beeld van wat beide stichtingen samen willen bereiken én de wijze waarop, werd ook duidelijk welke samenwerkingsvorm daarvoor de beste optie is: een bestuurlijke fusie. De komende maanden bereiden SCPO en Aves het voornemen van een dergelijke fusie voor. Ook in deze fase van het proces worden de gemeenschappelijke medezeggenschapraden en de raden van toezicht van de stichtingen, de dorps- en stadsbelangen maar ook kerkelijke organisaties gekend. Daarnaast wordt advies gevraagd aan de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland.
 
De colleges van bestuur van Aves en SCPO kijken alvast vooruit. “Een samenwerking biedt vele kansen om op lange termijn de verantwoordelijkheid te nemen voor onderwijs en opvoeding van kinderen. En daar zetten we ons graag samen voor in.”

Terug naar het nieuwsoverzicht