NIEUWS

Nieuws

NIEUWS

Coronavirus

Op 16 maart besloot onze regering dat alle scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook bij Aves zijn op dit moment alle scholen gesloten, in ieder geval tot en met maandag 6 april 2020. Uiteraard kunnen kinderen van ouders met een vitaal beroep wel bij de eigen school terecht voor opvang overdag. Voor ieders gezondheid volgen we altijd nauwgezet de adviezen van het RIVM.

Lees verder

Coronavirus

Leo Breukel geridderd bij afscheid

Emmeloord – Leo Breukel werd vrijdag bij zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van Aves benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Westmaas speldde hem de versierselen op.


Breukel was 40 jaar werkzaam in het onderwijs. In de beurszaal van ‘t Voorhuys schudden veel genodigden Leo Breukel de hand. Zijn opvolger, Kristiaan Strijker, opende de ceremonie. Hij beschreef de besturenfusie tussen Aves en SCPO die in januari 2019 van start ging, als ‘een mooi palet van kleuren en een kers op de taart voor kartrekker Leo Breukel’.
 
De pas afgetreden voorzitter van de raad van toezicht, Niels Strolenberg, noemde als talent van Breukel dat hij ingewikkelde zaken tot een eenvoudige essentie wist terug te brengen.
Medebestuurder van het eerste uur, Jos Timmermans, beschreef Breukel in de drie kernwaarden van de stichting, lef, passie en groei. Hij roemde Breukel als grondlegger van Aves om zijn ondernemerschap, zijn super georganiseerdheid, zijn doorzettingsvermogen en energie, zijn altijd goede voorbereiding, ongeacht drukte of tijdsnood en zijn liefde voor het lesgeven.
 
Deze inzet voor het onderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen en daarnaast het vrijwilligerswerk in besturen en op het gebied van sport, bezorgden hem de ridderorde. In zijn slotpresentatie liet Leo alle genodigden meekijken in stukjes van zijn leven, toonde hij zijn inspirators en datgene waar hij ‘fier’ op is.

Lees verder

Nieuwe voorzitter voor Stichting Aves

Kristiaan Strijker is door de raad van toezicht van Stichting Aves benoemd tot de nieuwe voorzitter van het college van bestuur per januari 2020. ‘Samen met collega-bestuurder Jos Timmermans ga ik me hard maken voor betekenisvol en toekomstgericht onderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Kinderen staan voorop, dat is voor ons als bestuurders van Aves zo helder als glas!’, aldus Kristiaan.

Lees verder

Nieuwe voorzitter voor Stichting Aves

Leo Breukel vertrekt bij stichting Aves

Emmeloord - Leo Breukel vertrekt per 1 januari 2020 als bestuurder van stichting Aves voor primair onderwijs.

Afgelopen januari is de stichting gefuseerd, waardoor drie bestuurders het College van Bestuur vormen. Gezien de grootte van de stichting zijn twee bestuurders voldoende en is één bestuurder te kwetsbaar. In goed overleg met de Raad van Toezicht zal Breukel zijn voorzittershamer neerleggen.
 
 
Onderwijsman
‘Wij zijn Leo Breukel dankbaar voor hetgeen onder zijn leiding is gerealiseerd. In hem zien wij een onderwijsman in hart en nieren. Onder andere zijn ondernemende houding, lef en vasthoudendheid bracht Aves waar het nu is. Aan de bestuurstafel altijd keuzes makend, met in het vizier voor wie je het doet. Het kind centraal’, zegt Niels Strolenberg, voorzitter van de Raad van Toezicht.
 
Breukel begon zijn loopbaan in het onderwijs ruim 40 jaar geleden. Daarbij doorleefde en proefde hij alle facetten van het onderwijs als leerkracht, directeur van meerdere basisscholen, netwerkdirecteur, bovenschools directeur, algemeen directeur en bestuurder. Hij gaf mede leiding aan het proces van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in de Noordoostpolder.
 
Samenvoeging
In 2008 stond hij aan de wieg van de oprichting van de stichting voor openbaar, katholiek en oecumenisch basisonderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hij werd in 2010 de eerste bestuursvoorzitter van die organisatie. In de afgelopen jaren bereidde hij samen met vele anderen de samenvoeging met het protestants christelijk onderwijs, het huidige Aves, voor. Sinds 1 januari 2019 is de Breukel voorzitter van het College van Bestuur van die nieuwe organisatie.
In de komende maanden benoemt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur per 1 januari 2020. Het proces hiervoor wordt in september gestart.

Lees verder

Raad van Toezicht in gesprek met Aves-directeuren

Op 22 mei gingen de directeuren van Aves en de leden van de raad van toezicht (RvT) met elkaar in gesprek. Voor het eerst na de fusie kwamen zij in deze setting bijeen. De avond begon met een (deels hernieuwde) kennismaking met de leden van de RvT. De leden lichtten hun achtergrond toe, stelden zich voor en deelden ook het ‘waarom’ zij als toezichthouder actief zijn in het onderwijs.
 
 
Omdat de groep directeuren relatief groot is om met elkaar een dialoog te voeren, was gekozen voor drie dialoogtafels. Op één tafel lag de vraag voor welke ervaring tot nu toe zijn opgedaan met de fusie en of er sprake is van merkbare samenwerkingen tussen scholen, in en tussen dorpen en wijken. De bestuurlijke fusie op de scholen is niet altijd even merkbaar, en dat is ook zeker niet nodig. Op die plekken waar samenwerkingen merkbaar zijn geven directeuren aan positief te zijn. Een positief voorbeeld is het vergrootten van de invalpool, dat zorgt voor meer continuïteit van lesgeven en vooral ook waarde(n)volle kennisuitwisselingen. Een tweede tafel besprak onderwijskansen en beleid t.a.v. (integraal) kindcentra, overgang van opvang naar onderwijs (0-7 jaar) en overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (10-14 jaar). Op de derde tafel lag de besturingsfilosofie, strategisch beleid 2019-2023 en de (be)sturing van de stichting voor. Vooral in dat laatste de effecten voor directeuren en schoolteams, vooral ook wat merken leerlingen hiervan. De gekantelde organisatie en gedeeld leiderschap werden hier in de kern als positief benoemd. Echter, de kanteling en gedeeld leiderschap vraagt duidelijke vrijheidsgraden en heldere bevoegdheden. Zoals ook de inrichting van het directeurenberaad, werkgroepen en netwerken voor kennisuitwisseling tussen leraren. Uitdagingen om daar het komend jaar met elkaar vormen voor te vinden. De RvT-leden hebben graag zicht op hoe de aansturing van de stichting in de praktijk plaatsvindt. Namelijk het toezichthouden op en gepaste sturing geven aan de collegeleden moet in lijn zijn met hoe de organisatie zich in de komende jaren wil en gaat ontwikkelen.
 
Niels Strolenberg, voorzitter van de raad van toezicht: "We kijken terug op een bijeenkomst met de directeuren van Aves waarin we in een open dialoog informatie met elkaar wisselden en konden sparren over de uitdagingen die voor ons liggen. De raad van toezicht sluit zich zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkelingen binnen de stichting, de verschillen en overeenkomsten tussen de scholen met elk hun eigen context. Graag komen de leden voor de zomer van 2019 op vier scholen om de sfeer te proeven”.

Lees verder

Landelijke onderwijsstaking 15 maart 2019

Zoals u vermoedelijk reeds in de landelijke pers heeft gelezen, hebben AOB en FNV alle medewerkers in het onderwijs opgeroepen tot een landelijke staking op vrijdag 15 maart. Doel van deze staking is een verbetering van de onderwijssalarissen, vermindering van de werkdruk en het bestrijden van het lerarentekort.

Lees verder

Vogelhuisjes

Overal op de scholen van Aves (klasse der vogels) zijn de leerlingen druk in de weer met het beschilderen en kleuren van de vogelhuisjes. Nu nog laten drogen en goed aflakken.
En daarna thuis ophangen. “Jouw plek bij ons.” Voor alle vogels.

Lees verder

Feest!

Ruim 430 collega’s liepen vrijdag 18 januari aan het begin van de avond het Voorhuys binnen. Met een ferme handdruk werd iedereen persoonlijk welkom geheten door het college van bestuur. Het was de start van een avond met een lach en een traan, enthousiasme, trots en een dosis zelfspot.

 
De geschiedenis en de toekomst
Leo Breukel trapte af met mooie woorden over toen en nu. “Want als je wilt weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan komt.” Hij vertelde over de geschiedenis van de polder, de verzuiling, het ontstaan van (fusie)scholen en het ontstaan van Aves. Niels Strolenberg nam het woord van hem over. De voorzitter van de raad van toezicht had een bevlogen verhaal over de Apollo 13. Een onvergetelijke reis die naast doorzettingsvermogen ook samenwerking vergde van de bemanning. “Ook de ruimtereis onderwijs vraagt om een route die we samen bepalen.”

 
Niets is onmogelijk, als je ideeën de ruimte geeft
Ook wethouder Hans Wijnants van de gemeente Noordoostpolder sprak de zaal vol collega’s toe. Hij feliciteerde iedereen, want de fusie is absoluut een buitengewone prestatie. Zelfs in Den Haag is het opgevallen. Zijn slotwoorden: “Zorg dat de kinderen gaan pionieren en blijven jullie hetzelfde doen!” Kristiaan Strijker keek vooruit en benadrukte nogmaals de positie van de kinderen. Zij en hun mogelijkheden staan centraal. Collega’s en leerlingen lieten in een nieuw promotiefilmpje zien en horen waar Aves voor staat. “Met Aves liggen de kansen voor het oprapen, laten we die samen met beide handen aangrijpen!”

 
Waarom onderwijs?
Daarna gaf Jos Timmermans het podium aan cabaretier Kees van Amstel. Hij kreeg de zaal in beweging met het op de hak nemen van het zowel het CvB, de scholen, de leerkrachten alsook het onderwijs zelf. Als leerkracht in het middelbaar onderwijs wist hij de juiste zaken aan te stippen om het publiek te laten schaterlachen. Feilloos beschreef hij momenten in het leven van een leraar die soms zijn leerlingen wel achter het behang kan plakken, maar dat diezelfde momenten er ook voor zorgen dat je het meest unieke beroep van de wereld hebt. 
 
 
Voeten van de vloer
De avond werd afgesloten met een bruisend feest onder de begeleidende klanken van de band Alice Springs. De dansvloer stond vol en aan de statafels troffen vele collega’s elkaar. De avond werd gevuld met gezelligheid en eindigde pas na de laatste tonen van de band.
 
 
5000 kinderen vieren mee
Voor de kinderen staat de fusie wat meer op afstand. Van het samengaan van Aves en SCPO hebben zij geen weet gehad. Maar een feestje vier je samen, dus worden ook zij betrokken bij de kick-off van Aves. Ieder kind kreeg een goodiebag met daarin de algemene informatie van Aves, een speciaal fusiemagazine voor de ouders én een vogelhuisje. Dat laatste cadeau staat natuurlijk symbool voor de betekenis van de naam Aves en is ook gekoppeld aan de pay-off: Jouw plek bij ons.

Lees verder

Studiereis team St. Josephschool 16-17-18 januari 2019

Woensdagochtend 16 januari vertrokken we met 19 collega’s naar Leuven.
In het donker, enigszins gespannen, vol verwachting.
Met de bus. Met snoep. Met spelletjes.
Een schoolreisje voor meesters en juffen.
Om vanuit verbinding en vertrouwen te werken aan ons vakmanschap.
Na een reis van 4 uur kwamen we aan bij ons hotel.
Dat betekende inchecken en snel door naar de Katholieke Universiteit Leuven-CEGO: hét Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in België.
Daar startten we, samen met 61 andere onderwijscollega’s, met een lezing van Ludo Heylen, directeur van CEGO. Zijn lezing ging over ‘Perspectief nemen’.
Perspectief nemen is ruimer dan alleen empathisch inlevingsvermogen.
Dit empathisch vermogen is iedereen min of meer gegeven, ook al is het nog niet aanwezig bij erg jonge kinderen en heeft niet iedereen dit vermogen in gelijke mate.
Perspectief nemen heeft te maken met de mate waarin we het gezichtspunt van de ander meenemen. In zijn volle breedte. Het gaat daarbij over hoe die persoon zicht voelt, wat die denkt en wat die wil, wat zijn intenties zijn. We kruipen als het ware in de huid van de ander. Voor ons als leerkrachten betekent dit dat wij proberen te achterhalen wat onze kinderen bezighoudt, waarvan zij dromen, hoe ze zich voelen, wat hen uitdaagt, wat ze nodig hebben. Vanuit dit perspectiefnemen, kunnen leerkrachten dan gerichter en aangepast handelen vanuit wat kinderen echt nodig hebben om te groeien.
In deze lezing stonden we stil bij cognitief perspectief nemen, affectief perspectief nemen en conatief perspectief nemen.
Wat ons raakte was in welke mate leerkrachten dit empathisch vermogen verder kunnen ontwikkelen en uitstijgen boven het gemiddelde. Uit onderzoek van CEGO (Buyse, Snoeck, Laevers, 2009)
weten we dat een leerkracht die gevoelig is voor de beleving van kinderen een verschil maakt. Wij konden dit vertalen naar pedagogische tact:
‘Op het goede moment, het juiste doen, óók in de ogen van het kind'.
Vervolgens gingen we in groepen uiteen om met elkaar verder te spreken n.a.v. deze lezing. De dag sloten we af met een lezing van Ferre Laevers, grondlegger van het
Ervaringsgericht Onderwijs. Ferre startte zijn lezing met de woorden: ‘Alleen onderwijs kan de mensheid redden’. Een overtuiging waarover we doorgepraat hebben.
 
 
Dag twee startten we met een lezing van Ellen Emonds, één van de zussen Tweemonds.
De titel van haar lezing was: ‘Vertrouw d’r maar op’.
In deze lezing nam Ellen ons mee in het mensbeeld dat schuilgaat achter werken aan en streven naar, een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid.
Een mensbeeld dat de overtuiging kent dat álle kinderen beschikken over een groot
potentieel. Dat kinderen in principe toegerust zijn voor hun eigen ontwikkeling. Dat zij baat hebben bij volwassenen die in dat potentieel geloven en weten hoe ze dat aan kunnen spreken.
 
 
Door theoretische kaders in te kleuren met pakkende anekdotes werden we uitgenodigd om perspectief te nemen.
Een mooi voorbeeld van vertrouwen kregen we te zien in het filmfragment uit ‘Ray’.

Kwaliteit onderwijs krijgt continu aandacht bij OBS De Driesprong

OBS De Driesprong start het nieuwe jaar met natuurlijk voor iedereen de allerbeste wensen én de nodige ambities als het gaat om de kwaliteit van de school en haar basisonderwijs.
Verbeteringen ontstaan als iedereen zich ervoor inzet en erbij betrokken wordt. En dat is nu net waar het team van OBS De Driesprong al geruime tijd mee bezig is, inclusief de leerlingen. Het doel: het continu verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs en de school. En dat werpt zijn vruchten af.
Aandacht voor verbeteren
Al in de maand augustus van 2018 startte het team van OBS De Driesprong met de opleiding KlassePro: continu verbeteren. Binnen traditioneel onderwijs zorgt de leerkracht normaal gesproken voor de klas en weet wat de leerlingen in het schooljaar moeten leren. Ook evalueert en beoordeelt de leerkracht de voortgang, geeft aan waar het anders kan en stelt eventuele ondersteuning voor.
Met de opgedane kennis van de opleiding kreeg het team meer inzicht in hoe ze haar onderwijs én de school kwalitatief kan versterken. Om dit te realiseren wordt iedereen binnen de school erbij betrokken en wordt er zoveel mogelijk samengewerkt. Het is zowel een individueel als een groepsproces met een sleutelrol voor de leerlingen.
Datamuur
OBS De Driesprong brengt deze manier van werken in de praktijk en ziet al mooie resultaten ontstaan. Directrice Inge Aben-Weijs: “Zo zijn bijvoorbeeld de kinderen van alle groepen betrokken bij het maken van een missie voor hun groep met bijbehorende groepsafspraken. Ook op schoolniveau hebben we met het team een missie gemaakt waar we dit jaar aan willen werken. Deze missie luidt: Samen enthousiast, werken aan groei en samen de schouders eronder!”
Al een aantal maanden hangt er een datamuur in alle klassen. Op deze datamuur vindt je de missie, de groepsafspraken en de groepsdoelen. Zo krijgen de kinderen inzicht in waar ze aan kunnen werken. Uiteindelijk evalueren ze ook zelf of dat doel is behaald. “Kinderen worden zo actief betrokken en meer bewust gemaakt van hun eigen leerproces. De leerkracht vervult daarbij zoveel mogelijk de rol van coach. Dat is precies wat we willen bereiken: eigenaarschap bij kinderen.”
Kindportfolio
In het schooljaar 2019-2020 gaat OBS De Driesprong  door met KlassePro: continu verbeteren. Eenzelfde verbeterslag wordt dan ook in gang gezet voor de Kindportfolio’s.
“Nu lijkt het net alsof we het hele schooljaar bezig zijn met presteren en jezelf verbeteren. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat vooral om het bewust worden van wat je zelf of samen kunt bereiken. Uiteraard blijft leerplezier en de wereld ontdekken het belangrijkste wat er is”, aldus Inge.
 
Foto: Datamuur - © OBS De Driesprong

Lees verder

Besturenfusie is een feit.

Met het zetten van de handtekeningen onder de goedkeuring door de Raad van Toezicht in hun laatste vergadering, was de weg vrij voor het College van Bestuur om een definitief besluit tot fusie te nemen.

Lees verder

Masterclass Jay Marino

Op 28 november jl. volgden 80 belangstellende medewerkers de interessante masterclass van Jay Marino uit de Verenigde Staten.
Jay is de samensteller van het gedachtegoed van Continu Verbeteren, dat gebaseerd is op de waarden teamwerk, samenwerken en gedeeld leiderschap. Het belang van deze waarden laat hij zien op de niveaus van het schoolbestuur, de school en in de klas!  In het continue verbeterproces neemt hij de 8 strategieën van het verandermodel van John Kotter als uitgangspunt.

Lees verder

Stagiairemiddag Aves

Op woensdagmiddag 28 november werd voor het eerst een stagiairemiddag georganiseerd voor alle studenten die bij stichting Aves stage lopen. Bijna 60 studenten van verschillende pabo’s en onderwijsassistent-opleidingen kwamen naar de sporthal in Ens om het daar in teamverband tegen elkaar op te nemen bij spellen als Bubble-voetbal en mega-Jenga.
Het thema ‘ontmoeten en verbinden’ stond centraal en het programma gaf hier alle ruimte toe. De organisatie kijkt zeer tevreden terug en volgend jaar zal er zeker weer een stagiairemiddag worden georganiseerd!

Lees verder

Feestelijke opening schoolbibliotheek in de Wissel

Op dinsdag 20 november hebben wij onze schoolbibliotheek feestelijk geopend. De opening viel heel mooi samen met de start van ons woordenschatthema ‘Feest’. Iedere groep mocht officieel een lint doorknippen en daarmee de bibliotheek als geopend verklaren. Alle groepen mochten die dag een tijdje in de bibliotheek doorbrengen om lekker rond te kijken, tussen de boeken te snuffelen en natuurlijk om lekker even te lezen of plaatjes te kijken.

Lees verder

De minister is akkoord: Stichtingen Aves en SCPO gaan bestuurlijk fuseren

Begin augustus dienden stichting Aves en SCPO een fusie-effectrapportage in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met het verzoek voor een goedkeuring voor een bestuurlijke fusie. Het antwoord heeft niet lang op zich laten wachten. De minister gaat akkoord!

Deze goedkeuring voor een bestuurlijke fusie* bekrachtigt de intentie van Aves en SCPO om intensiever samen te werken. Samenwerken met als belangrijkste doel: het primair basisonderwijs in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove kwalitatief versterken en behouden. Die ambities kunnen nu worden waargemaakt. Colleges van bestuur van Aves en SCPO: “We zijn erg blij met dit nieuws. We hebben toekomstbestendig onderwijs voor ogen dat past in deze tijd. Het kind staat daarbij altijd voorop!”

Samen per 2019
De nieuwe organisatie krijgt haar officiële startsein per 1 januari 2019. Ze gaat dan verder onder de naam Aves. De colleges van bestuur en raden van toezicht van SCPO en Aves kozen bewust voor deze bestaande naam. Het heeft een historie en is een krachtige metafoor. Samen met haar medewerkers gaat het bestuur werken aan een compleet NIEUW Aves. Want een nieuwe organisatie bouw je samen op basis van nieuwe kernwaarden en een nieuw verhaal. “Het wordt een nieuw Aves met een nieuw uiterlijk én innerlijk waarin elementen van beide organisaties terugkomen.”

Lees verder

SWS De Floreant naam fusieschool Luttelgeest

De nieuwe samenwerkingsschool in Luttelgeest, die na de zomervakantie van start gaat, krijgt de naam SWS De Floreant. De naam betekent ‘dat zij mogen bloeien’.
 

De naam werd maandagavond op een informatiebijeenkomst voor ouders in de Bosfluiter in het dorp bekendgemaakt. Ook werd het nieuwe logo van de school gepresenteerd en uitgelegd hoe het onderwijs er op de school uit komt te zien. In SWS De Floreant komen de huidige CBS De Rank aan de Sportstraat en SWS De Klipper aan de Kerkstraat onder een paraplu. Daarmee gaat een al enkele jaren gekoesterde wens in het dorp in vervulling. Vorig jaar gaven de schoolbesturen van AVES en SCPO ieder hun fiat voor de samensmelting.
 
De samenwerkingsschool wordt gevestigd op de locatie aan de Sportstraat. Daar wordt de huidige De Rank flink verbouwd en uitgebreid om in het schooljaar 2019/20 de 140 leerlingen te kunnen huisvesten. Volgend schoolseizoen wordt nog op twee locaties lesgegeven. De samenvoeging van de AVES-school en SCPO-school heeft geen gevolgen voor het onderwijzend personeel, vertelt directeur Monique den Dekker. ‘Iedereen behoudt zijn of haar baan.’
 
De nieuwe school moet een warme plek worden voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. ‘Er is aandacht voor het katholicisme, protestantisme, humanisme en de islam. Dat komt terug in projecten met gastdocenten. Verder zijn er momenten van bezinning, is er aandacht voor de christelijke feesten en zijn er weekopeningen. De wijze van lesgeven is in projectvorm, waarbij veel vakken samen gegeven worden. Op jaarbasis passeren zes projecten de revue. Dat alles naast de hoofdstroom van een reken- en taalmethode, lezen en Engels.’

Lees verder

Laatste Avesdag vol power en love

Jos Timmermans, lid van college van bestuur van Aves, stichting voor primair onderwijs, kon woensdagmiddag 6 juni veel onderwijspersoneel verwelkomen in ’t Voorhuys. Deze jaarlijkse ‘reünie’ stond in het teken van identiteit. Omdat het bijna zeker is dat Aves en SCPO, stichting voor christelijk primair onderwijs, per 1 januari 2019 bestuurlijk fuseren, zal dit de laatste Avesdag zijn. ‘Dat betekent dat er volgend jaar 180 mensen bijkomen. Als wij als bestuur dan bijna alle basisscholen van de polder en Kampen en Vollenhove willen aansturen en verbinden, ligt daar wel een opdracht voor ons. Identiteit staat daarin voor ons op nummer één’, meldde Timmermans. ‘Die onderlinge samenwerking, die de pioniers in de barakken al hebben laten zien, gaan we opnieuw opzoeken, dat past in dit gebied’.

Lees verder

6 juni Avesdag 2018

Op 6 juni a.s. organiseert Aves weer haar jaarlijkse Avesdag.
Deze dag zal in zijn geheel in het teken staan van identiteit.

Lees verder

'De Albertschweitzer’ eten

Leerlingen van de Albert Schweitzerschool in Emmeloord hebben met ‘De Albertschweitzer’ het lekkerste broodje gemaakt voor ‘t Voorhuys in Emmeloord.

Ruim 40 recepten voor broodjes werden ingestuurd naar “Vraag het VOS”, de website voor creatieve talentvolle kinderen van stichting AVES. Vijf leerlingen uit groep 5 van de Albert Schweitzerschool wonnen de opdracht met hun smakelijke lekkernij. Het broodje: De Albertschweitzer, een gezond broodje met heerlijke seizoenproducten staat van 28 mei tot en met 2 juni op de menukaart bij ‘t Voorhuys.
 
 
Stichting AVES heeft de afgelopen jaren innovatiebudget beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën.
Sinds een paar maanden is er een website www.vraaghetvos.nl, ontwikkeld door een leerkracht van de Albert Schweitzerschool en beschikbaar voor alle scholen in de Noordoostpolder.
Vraag het VOS wil basisschoolleerlingen mee laten denken over duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid voor bedrijven, instellingen en organisaties in de Noordoostpolder.
Bedrijven kunnen via deze weg hun vakgebied promoten en interesse opwekken voor hun bedrijf. Leerlingen bouwen kennis op over bedrijven en instellingen in de Noordoostpolder.
‘t Voorhuys vroeg om het lekkerste broodje te maken.

Lees verder

Nikki (12) wint provinciale voorleeswedstrijd

Nikki de Boer van basisschool De Zevensprong in Emmeloord is de beste voorlezer van Flevoland.
Dat bleek dinsdagochtend in De Kubus in Lelystad, het Centrum voor Kunst en Cultuur in de provinciehoofdstad. Daar namen de beste voorlezers uit Flevoland het tegen elkaar op.
 
De 12-jarige Nikki las voor uit het boek Omgeruild van Fiona Rempt. Ze mag Flevoland nu vertegenwoordigen bij de nationale voorleeswedstrijd.
 

Lees verder

Stop het lerarenregister

Als CvB van Aves hebben wij het manifest “Stop het lerarenregister” ondertekend omdat wij vinden dat de invoering van dit register niet past in onze visie op het beroep van de leraar. Er wordt veel gesproken over het lerarenregister. Vooral door mensen buiten het onderwijs. Een groot aantal schoolbestuurders, waaronder de bestuurders van Aves, maken zich zorgen. Zorgen over het register en zorgen over de manier waarop de politiek denkt hiermee grip te krijgen op ontwikkeling van leraren en de monitoring daarvan. Wij stimuleren een voortdurende professionalisering van leraren, samen met ons, onder andere via de Avesacademie. In onze ogen zorgt een register voor verkeerde prikkels en voor extra administratieve lasten, die al hoog genoeg zijn in het onderwijs. In bijgaand manifest delen wij als schoolbestuurders onze zorgen en vragen wij de politiek het register af te schaffen, zodat leraren in hun kracht worden gezet en vanuit groot vertrouwen weer het aanzien krijgen dat zij verdienen. Daarmee wordt het een nog aantrekkelijker vak!
 
Inmiddels staat het manifest ook online. Zie: www.levehetonderwijs.nl
Een groot aantal besturen staat hier al op vermeld. Elke dag melden zich nieuwe besturen aan.
 

Lees verder

Aves en SCPO zetten de volgende stap naar bestuurlijke samenwerking

“Versterking en behoud van kwalitatief en toekomstbestendig basisonderwijs voor de kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Dat is voor ons dé reden voor een intensievere bestuurlijke samenwerking”, aldus de colleges van bestuur van stichting SCPO en stichting Aves. Vanaf september 2017 tot en met februari 2018 onderzochten zij samen met vele betrokkenen van en rondom beide organisaties, wat ze in de toekomst samen willen bereiken en vooral hoe. Voor Aves en SCPO is het kristalhelder “Er is veel draagvlak, enthousiasme en betrokkenheid. Wij zetten de volgende stap!”
 
Ambities en doelstellingen gebundeld
In de maanden van september 2017 tot en met februari 2018 werd de onderste steen boven gehaald om gezamenlijk inspirerende ambities, daaraan verbonden doelstellingen en de meerwaarde van een samenwerking te formuleren. “Dat deden we als colleges van bestuur samen met leerkrachten, directeuren, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, dorps- en stadsbelangen en gemeenten. Dat vinden we belangrijk, het gaat tenslotte over de toekomst van onze kinderen.” Al deze toekomstbeelden zijn gebundeld in een gezamenlijk beleidskader. Dit inhoud van dit document ‘Het nieuwe hart’ is zoveel mogelijk gedeeld met alle betrokkenen.
 
Wat is de volgende stap?
Naast een goed beeld van wat beide stichtingen samen willen bereiken én de wijze waarop, werd ook duidelijk welke samenwerkingsvorm daarvoor de beste optie is: een bestuurlijke fusie. De komende maanden bereiden SCPO en Aves het voornemen van een dergelijke fusie voor. Ook in deze fase van het proces worden de gemeenschappelijke medezeggenschapraden en de raden van toezicht van de stichtingen, de dorps- en stadsbelangen maar ook kerkelijke organisaties gekend. Daarnaast wordt advies gevraagd aan de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland.
 
De colleges van bestuur van Aves en SCPO kijken alvast vooruit. “Een samenwerking biedt vele kansen om op lange termijn de verantwoordelijkheid te nemen voor onderwijs en opvoeding van kinderen. En daar zetten we ons graag samen voor in.”

Lees verder

Onderzoek samenwerking

Twee stichtingen met hart voor primair onderwijs. Een gezamenlijk maatschappelijk doel.
Handelen vanuit verbinding en elkaar versterken. Efficiëntie. Denken in kansen en duurzaamheid.

Lees verder

Onderzoek samenwerking

Leerlingen de Driesprong helpen met overzetten padden

De leerlingen van De Driesprong uit Marknesse mochten maandag als eerste schoolvrijwilligers de boswachter een handje helpen. Het is voor het eerst dat deze basisschool amfibieën gaat verplaatsen. Lieke heeft er 'echt geen zin in'. ,,Ieeuuwww, ik hou gewoon niet van glibberige dieren. Liever had ik nu rekenles gehad", verkondigt ze stellig.
 
Nils, kek blauw brilletje op zijn neus en werkhandschoenen die een paar maten te groot zijn aan de handen, is wat koelbloediger dan Lieke en Isa.  Bij het begin van het 2,5 kilometer lange paddenraster dat onlangs door taakgestraften is geplaatst langs de Hopweg, duikt Nils meteen met zijn neus in het eerste ingegraven emmertje. De handschoenen heeft hij inmiddels uitgedaan. Die zaten niet fijn.
 
Het duurt niet lang voor hij met zijn blote handen de eerste pad ontdoet van wat zand en modder. En nog een. En nog een. Vijftien padden worden op de tellijst geturfd. Aan het eind van de ochtend zal de teller op 499 overgezette amfibieën staan. Het lijkt erop dat de dip van de afgelopen twee jaren voorbij is, al is het recordjaar van een slordige 17.000 amfibieën nog niet in zicht.
 
 
Het tellen is leuk, maar ook het uitzetten van de kikkers, salamanders en padden in de sloot kan rekenen op enthousiasme. Gevaarlijk dicht bij de waterkant doen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 pogingen om de beestjes dichterbij hun paarplaats te brengen. Zodra ze uit de emmers springen of lopen, klinkt het al weer ongeduldig. ,, Meester, meester, mogen we door naar de volgende emmer?"

Lees verder

Tijdscapsule begraven op jarige Albert Schweitzerschool

Op de Albert Schweitzerschool is donderdag een tijdscapsule begraven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de basisschool. Voor de aansluitende receptie hebben bijna 100 leerlingen taarten gebakken als onderdeel van de bakwedstrijd ‘Heel Albert Schweitzer Bakt’.
 
 
Twan de Haan, de oudste leerling van de school, begroef de capsule. De tijdscapsule is in de afgelopen week gevuld door de leerlingen met spullen, tekeningen en digitale documenten die allemaal een beeld geven van het onderwijs van dit moment. Onder andere tekeningen, verhalen en foto’s zijn in de tijdscapsule terug te vinden als deze over 50 jaar weer wordt opgegraven. Bij de tijdscapsule is tegelijkertijd een hazelaar geplant die symbool staat voor kennis, wijsheid en inspiratie. De eerste schep grond werd door directeur Coby van der Meulen in het gat geworpen. Voor de beste taartbakker was er ook nog een prijs. Lyn van Oosten won een high tea voor 2 personen.

Lees verder

Levende Mondriaan op schoolplein in Ens

Zo'n 300 leerlingen van de drie basisscholen in Ens hebben maandagmorgen een levend Mondriaan-schilderij uitgebeeld. Bij wijze van aftrap van een project rond de bekende kunstenaar.
 
Op het schoolplein van De Horizon zijn vakken gemaakt waar de kinderen in moeten staan. Op het aangegeven moment houden ze een blauw, rood, zwart of geel vel papier boven hun hoofd - de kleuren die Piet Mondriaan graag gebruikte.
 
En warempel, met enige fantasie wordt een schilderij van de kunstenaar zichtbaar. Het Mondriaan-project loopt al een tijdje in de Noordoostpolder, maar in Ens doen alle drie de scholen mee en dat is bijzonder.
 
 
Verbinden
,,Mondriaan was bezig met het verbinden van mensen, dit past daar goed bij'', zegt Chantelle Buijtendijk van Stichting Geografische Mondriaan, die samen met Marleen Smit het project heeft opgezet. Ze hopen de creativiteit van de kinderen te stimuleren én hen met andere ogen naar de Noordoostpolder te laten kijken.
 
Immers, dit gebied is ingericht volgens de uitgangspunten van Mondriaan. ,,Hopelijk komen ze na hun studie hier terug of blijven ze hier wonen'', zegt Buijtendijk.  

Lees verder

Gescheiden afval inzamelen nu ook op basisschool

BANT – Op samenwerkingsschool De Wending in Bant is vrijdagochtend het project gescheiden afval inzamelen op scholen in Noordoostpolder van start gegaan.
Voor basisscholen was het altijd onmogelijk gescheiden afval in te zamelen, maar vanaf nu kan dat omdat de gemeente en HVC het mogelijk maken. In alle lokalen op de Wending staan nu vier verschillende bakken om het afval te scheiden en kan het afval ook gescheiden worden afgevoerd en nog kostenloos ook! Als tegenprestatie zorgen de leerlingen voor het opruimen van zwerfafval in de schoolomgeving. Voor de school een win win situatie: bewustwording en een schone schoolomgeving. Door middel van een korte toespraak van de wethouder, een afvalspel en een afvallied met luid tromgeroffel werd de aftrap feestelijk gevierd.
 

Lees verder

Een speelbos voor OBS De Driesprong

Gekke avonturen in de jungle en slingeren aan lianen. Balanceren op het hoogste koord van Marknesse en een nieuwe wereld ontdekken achter de geheime doorgang. Spelen in de natuur stimuleert de creatieve en ondernemende geest van ieder kind. Dat ziet directeur Inge Aben van OBS De Driesprong graag. Sinds half november kan dat ook echt in een heus speelbos naast de school. En de kinderen zijn er maar wat trots op! 
 
Met vier houten speeltoestellen, een haag van takken, een tunnel en diverse speelhoekjes in de tuin is het speelbos een ware belevenis voor de kleine én grote kinderen. “De eerste dagen namen ze allemaal de tijd om het speelbos te verkennen. In een treintje wachtend op elkaar en met een grote glimlach op het gezicht”, zegt Inge Aben. “Het bos ligt helemaal in lijn met onze kernwaarden. We geven kinderen graag de ruimte om ondernemend te zijn en hun eigen ideeën te creëren. Hoe mooi is het dat ze dat nu in een echt speelbos kunnen doen”.
 
Jurre: ‘’Ik kan er zo lekker klimmen en kunstjes doen. Ik houd daar zo van en nu kan het gewoon op school’’.
Romy: ‘’Het is zo leuk dat je alles achter elkaar kan doen en niet op de grond hoeft te staan’’.
Anniek en Iris: ‘’We vinden het super leuk! Zeker nu het nieuw is! Het is een stuk natuurlijker, het past goed bij de school’’.
 
Betrokken ouders
Het plan voor een speelbos stond al langer op de agenda. En soms hebben dingen gewoon een zetje nodig. Samen met de activiteitenvereniging en ouders werden in het voorjaar zaken op papier gezet en kwam het plan in beweging. Begin november staken betrokken ouders maar liefst twee zaterdagen de handen flink uit de mouwen. Door de grond vrij te maken van struiken, planten en tegels maakten ze het terrein naast de school ‘speelbosproof’. De speeltoestellen werden geplaats en daarna werd de grond voorzien van houtsnippers. Tot slot werd de sfeer van het bos doorgetrokken naar het schoolplein met diverse plantenbakken. “Door samenwerking en betrokkenheid van ouders en lokale ondernemers bereikten we dit prachtige resultaat”, aldus Inge.
 
De start van een ‘nieuwe look
De Driesprong gaat met het speelbos een nieuwe fase in. Vanaf volgend jaar krijgt de school een compleet nieuw jasje, van binnen en van buiten. “De komende tijd staat er dus nog veel meer te gebeuren. Op De Driesprong hebben we oog voor ieder kind en mogen ze helemaal zichzelf zijn. Ons speelbos is daar de perfecte plek voor. Daar kunnen we vanaf nu allemaal genieten van magische avonturen!”.
 

 

Lees verder

Overeenstemming integraal huisvestingsplan

Gemeente en onderwijs hebben overeenstemming mbt een integraal huisvestingsplan. De besturen van het onderwijs zijn erg blij met dit plan om te investeren in de onderwijsgebouwen. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.

Lees verder

De Wending Bant schenkt 422 euro aan Forza4Willem

BANT De kerstmarkt op sws De Wending in Bant heeft 422 euro opgeleverd. Het geld is maandagochtend op de school in Bant overhandigd aan Marius de Vries van team Forza4Willem.
 
Dat gebeurde tijdens de traditionele Nieuwjaarsproost met ouders en leerlingen. Het goede doel was een idee van Daan de Vries uit groep 4. Join4energy een stichting die zich inzet voor kinderen met een ernstige energiestofwisselingsziekte. ‘Omdat mijn neefje ziek is en er een drankje gemaakt moet worden waar veel geld voor nodig is’ waren de woorden die Daan tijdens de opening van de markt dapper door de microfoon sprak. Team Forza4Willem zet zich in om de stichting te sponsoren. De kinderen van De Wending hebben hier met de kerstmarkt aan mee geholpen.
(bron De Noordoostpolder)
 

Lees verder

Kerstbingo tijdens stakingsactie

Ineke Hendriks, IB--er van de Mgr. Zwijsenschool en de Dr. Schaepmanschool heeft tijdens de landelijk stakingsdag een kerstbingo gedraaid in een wooncomplex voor senioren.

Lees verder

Aves scholen dicht op landelijke stakingsdag 12 december 2017

In verband met de landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs gaan ook alle Avesscholen dicht op dinsdag 12 december 2017.
Met de brief van 23 november 2017 heeft het bestuur deze actie al aangekondigd.
 
 
In de loop van dinsdagmiddag 5 december werd duidelijk dat de regering geen verdere handreiking doet naar het primair onderwijs en werd de staking afgekondigd door de Actiegroep PO-in actie, de vakbonden en de PO-raad. Vandaag of morgen zullen de Avesscholen een brief naar de ouders van de school sturen.
Wij begrijpen dat het voor u als ouders erg vervelend is. Ook wij zien het graag anders, maar gezien het belang voor goed onderwijs en voldoende personeel in de toekomst vragen we toch uw begrip voor de actie.

Lees verder

De Regenboog Ens aangepast aan onderwijs

ENS – Wethouder Hans Wijnants heropende maandagochtend geholpen door Gabrysia Sierkowska (12) en Thomas Hessels (4) de vernieuwde openbare basisschool De Regenboog in Ens.
 
Het schoolgebouw ademde tot voor kort nog de sfeer van de jaren tachtig uit met louter klaslokalen. ‘En dat past natuurlijk niet meer bij het huidige onderwijs’, vertelt directeur Francien Soeter. Leerlingen op De Regenboog krijgen ‘s ochtends klassikaal les in de kernvakken, maar kunnen ‘s middags zelf aan de slag op het gebied van wereldoriëntatie. In groepjes dan wel zelfstandig kunnen ze nu aan de slag op diverse werkplekken in de school, waarbij een groter lesplein het nieuwe hart van de Regenboog is. Ook de 3D-printer op de school heeft een prominente plek gekregen en verder zijn de lokalen voorzien van frisse kleuren. ‘Het is erg mooi en kleurrijk geworden’, vindt Soeter. De oudste en de jongste van de 46 leerlingen tellende school kregen de eer om de wethouder maandag te helpen. Voor de leerlingen was er een fotospeurtocht en groep 8 leidde nieuwsgierige ouders en grootouders rond.
 
 
(bron: De Noordoostpolder)

Lees verder

Aves ziet het ruim

EMMELOORD – Voorzien van een opgeladen tablet en smartphone trokken ruim 300 leerkrachten en personeelsleden, woensdag 24 mei , naar ’t Voorhuys voor de jaarlijkse Avesdag. Aves is de stichting voor primair onderwijs in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Ditmaal stond de dag in het teken van Wetenschap en Techniek, een belangrijk onderwerp voor het onderwijs, dat op dit moment grote ontwikkeling doormaakt. In zijn inleiding confronteerde voorzitter Leo Breukel het publiek met de uitkomst van een door Aves uitgezette ‘phising male’, een nepmail waarin op slinkse wijze naar een wachtwoord wordt gevraagd. Dit in het kader van de wet op bescherming persoonsgegevens. Ruim twee-derde van de leerkrachten liet zich beetnemen.
Het middagprogramma bestond uit een ruim aanbod aan workshops, allemaal in het kader van ICT, wetenschap en techniek. Diverse Avesscholen presenteerden hun voortgang op dit terrein.

Lees verder

Zonnepanelen op De Ark

Onder het genot van de warme zon heeft De Ark de zonnepanelen feestelijk geopend. “We zijn heel blij met de zonnepanelen op het dak, omdat ze zorgen voor groene energie. De zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten deze om in groene stroom. Die stroom kunnen we weer gebruiken om bijvoorbeeld de lampen in school te laten branden. Het allermooiste is dat de zon nooit weg gaat. De zon vervuilt het milieu niet en is veilig. Daarom is het duurzame energie: het is er altijd en het is goed,” aldus  juf Tineke en Malon uit groep 8. De kinderen hebben een zonnedans (energiedans) gedaan. Vera van den Bemt heeft de school als eerste ‘zonneschool’ in het zonnepanelenproject een gevelbordje overhandigd. Daarop bracht iedereen een toast uit op nog vele jaren groene energie.

Lees verder

Jasmijn schrijft modern sprookje over pesten en wordt verrast door Assepoester

(artikel uit de Stentor,Dik van Herwaarden )
Een sprookje met een modern jasje over pesten op school. Jasmijn Pansier (11) uit Emmeloord schreef het en was er één van de tien winnaars van de sprookjesschrijfwedstrijd van de Efteling mee. Vrijdag werd zij in haar klas van basisschool De Zevensprong compleet verrast door Assepoester.

En eigenlijk werd de hele Zevensprong aangenaam verrast. Dankzij Jasmijn mag iedereen een dagje naar de Efteling. En Jasmijn mocht voor het oog van de hele school op het schoolplein een stukje uit haar sprookje voorlezen. ,,Jasmijn heeft een prachtig sprookje geschreven'', zei Assepoester, erop wijzend dat de jury met onder andere tv-presentator Jochem van Gelder en schrijfster Simone van der Vlugt,niet uit de minsten bestond.
'Elvier' heet het sprookje dat Jasmijn schreef toen ze nog 10 was. 'Je bent goed zoals je bent' is de ondertitel. Het gaat over Elvier, geboren met vier vingers aan elke hand en vier tenen aan elke voet. En met te grote oren. Hij wordt gepest op school. Maar dan komt er een regenboog vol toverende kabouters. Die genezen Elvier en de jongen krijgt zelfs een vriendinnetje. Uiteraard heeft een sprookje een happy end.
 
(foto: Dik van Herwaarden) 
 
,,Ik dacht aan kinderen die op school worden gepest. Ik zei tegen mezelf: daar moet ik over schrijven'', vertelt Jasmijn, die veel schrijft en als grote doel heeft later schrijfster te worden. Dat zij één van de tien prijswinnaars zou zijn -de Efteling kreeg 2800 inzendingen- had zij nooit verwacht. ''Ik ben heel erg blij. Echt blij.''
Het sprookje van Elvier en dat van de negen andere winnaars dient als inspiratiebron voor het tweede deel van het boek De Sprookjessprokkelaar van de Efteling. Paul van Loon en prinses Laurentien schrijven het sprookjesboek dat in 2018 uitkomt.

Lees verder

11 dorpenloop; mooi debuut voor Aves!

Zaterdag 8 april vond de 11 dorpenloop plaats. Aves deed voor het eerst mee met een team enthousiaste lopers van verschillende scholen. Aan het evenement deden 77 teams mee en Aves eindigde op de 46e plaats. Wij zijn erg blij met dit resultaat en zijn er volgend jaar zeker weer bij!

Lees verder

Rapport bestuurlijke visitatie Aves

In het primair onderwijs is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de professionalisering van het bestuur. In 2010 is de Code Goed Bestuur vastgesteld door de leden van de PO-Raad, als leidraad voor het bestuurlijk handelen in het primair onderwijs. Versterking van de sector en zelfregulering zijn belangrijke doelen van deze code. In 2013 heeft de Commissie Meurs geadviseerd om de bestuurlijke kwaliteit verder te stimuleren door middel van bestuurlijke visitaties.
Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die stichting Aves bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.
In deze visitatierapportage bespreekt de visitatiecommissie haar bevindingen, eerst algemeen en daarna voor de vier hoofddomeinen. Het visitatierapport sluit af met enkele aanbevelingen.

Lees verder

Jan Terlouw onthult op de Ark een online lesmodule Wind voor NOP!

Jan Terlouw onthult op de Ark een online lesmodule Wind voor NOP!
 
Op 10 maart is de online lesmodule Wind voor NOP! onthuld door (kinder)boekenschrijver en klimaatambassadeur Jan Terlouw. Deze lesmodule gaat over energie, duurzame energie en windenergie in het bijzonder en is ontwikkeld voor leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van het basisonderwijs. Het is een initiatief van Windpark Noordoostpolder. Als belangrijke duurzame energiebron voor Nederland, beoogt het windpark hiermee een steentje bij te dragen aan voorlichting van de jeugd over het belang van duurzame energie.
“Voor alles wat leeft en beweegt is energie nodig. Tot nu toe haalden we die energie uit het verbranden van kolen, olie en gas. Daar moeten we mee ophouden, want er ontstaat grote schade door. Maar gelukkig zit er ook veel energie in de zon die nu schijnt en de wind die nu waait. Als we die energie gaan gebruiken kan de aarde mooi en groen blijven, ook voor later als de kinderen van nu zelf kinderen hebben”, aldus Jan Terlouw.
 
 
De onthulling vond plaats in groep zeven en acht op basisschool De Ark in Espel, een school gelegen nabij het windpark. Tineke Bruin, schooldirecteur: “Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis te laten maken met breed-maatschappelijke onderwerpen zoals duurzaamheid. Deze lesmodule over duurzame energie past hier goed bij. Het zijn drie overzichtelijke, concrete en gevarieerde lessen die ook inhoudelijk aansluiten op het curriculum van de groepen zes, zeven en acht. Aan de hand van de docentenhandleiding kunnen leerkrachten de lesstof eenvoudig zelf in de klas behandelen”. Naast aandacht voor duurzaamheid in de lessen, beoogt de school duurzaamheid ook in de praktijk te brengen. Zo heeft de school deze week zonnepanelen op het dak gekregen.

Lees verder

De Zevensprong plaatst zonnepanelen

Emmeloord - Openbare jenaplanschool De Zevensprong in Emmeloord is maandag, als eerste school in de polder, begonnen met het plaatsen van 152 zonnepanelen.
Hiermee wekt de school voldoende elektriciteit op voor ruim dertien huishoudens.
 

Lees verder

(Oud)directeuren De Zevensprong blikken terug op 40 jaar Jenaplanonderwijs


‘Ik verlang nog wel eens terug naar die pioniersjaren op de Zevensprong. Dan ruik ik de koffiegeur weer zoals altijd wanneer we om 8 uur verzamelden aan de leerkrachtentafel aan de Diezestraat. Jonge leerkrachten vol enthousiasme, vol plannen, vol warmte en liefde voor de kinderen, die iedere dag weer een ontdekkingstocht maakten met elkaar.’

Lees verder

ICT in het onderwijs

Voor dit item kwam het televisieprogramma LifestyleXperience opnames maken op OBS De Regenboog in Ens.
U kunt hier de opname terugkijken.

Lees verder

AZS De Wissel in Luttelgeest is Excellente school

Als eerste asielzoekersschool in Nederland ontving De Wissel in Luttelgeest vanochtend het predicaat Excellente school uit handen van mevrouw Meis, jurylid vanuit het ministerie van onderwijs.
De Wissel geeft les aan kinderen van het asielzoekerscentrum en nieuwkomers in Nederland. Zij gaan voor een goede vertrouwde basis. De kinderen krijgen een stevige basis Nederlands taal aangeboden en ook de Nederlandse cultuur neemt in de dagelijkse onderwijspraktijk een grote plaats in. Alles om de kinderen voor te bereiden op een volwaardige plek in de Nederlandse maatschappij.

Lees verder

ICT leskist op de Wending

De ICT leskist van Aves is door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van SWS de Wending intensief gebruikt om te ontdekken hoe het is om te programmeren, in 3d te ontwerpen, een robot te besturen of te werken met een zogenaamd "green screen". Klik hier voor een impressie van de middag.

Lees verder

ICT leskist op de Wending

Daltonschool “De Fladderiep” uit Kraggenburg wint prijs

Het team van Daltonschool “De Fladderiep” uit Kraggenburg is bij de regiofinale van de Legoleague winnaar geworden van de Core Value Awards. Bij de First Lego League gaat het erom hoe je met behulp van techniek het leven van mensen of dieren kunt verbeteren. De kinderen hebben, in overleg met de boswachter, onderzocht in hoeverre je met het gebruik van legotechniek de oversteek van dieren in en om Kraggenburg veiliger kunt maken. En in deze opdracht zijn ze goed geslaagd.
 
 
Ook schreven ze een brief naar Gedeputeerde Staten van Flevoland om hun bevindingen onder de aandacht te brengen. Ook moest het team een legorobot programmeren, deze moest een vooraf vastgesteld parcours afleggen.
Met name de goede samenwerking, het enthousiasme en de zelfstandigheid van het team werd door de jury als positief beoordeeld.
 
 
Kernwaarden die ook heel goed passen bij de onderwijskundige uitgangspunten van de dorpsschool uit Kraggenburg.

Lees verder

Schenking van Aves is goed besteed

Januari 2016 ontvangt Stichting Help Onderwijs Papua 4.758,31 euro van stichting AVES. Stichting HOP financiert, sinds 2011, een onderwijsechtpaar voor het maken van lesmethodes voor rekenen en lezen op het niveau van de Papoea’s.

We willen u graag een overzicht geven van het programma en wat er is gedaan met de ontvangen gift.

In 2011 is begonnen met het schrijven van lesboeken die gericht zijn op de situatie in Papoea. De meeste leerkrachten en leerlingen kunnen namelijk niet overweg met de boeken die hoofdzakelijk geschreven lijken te zijn voor leerlingen op het goed ontwikkelde Java. In Papua spreekt men vooral stamtalen of anders een straatversie van het Indonesisch. Ouders zijn zelf vaak analfabeet en weten niet hoe ze  hun kinderen kunnen helpen. Tel daarbij op dat hier maar 12% van de kinderen naar de kleuterschool gaat en de nationaal geproduceerde lesmethodes ervan uit gaan dat kinderen al kunnen lezen en rekenen als ze in klas 1 (groep 3) instromen. Daar bovenop komt nog dat leerkrachten niet wordt aangeleerd hoe je een kind leert rekenen, schrijven en lezen. Al met al genoeg ingrediënten voor een onderwijskundige ramp.
 
Eéndaagse training aan 100 leerkrachten in het gebruik van de handleiding taal.
 
De provinciale overheid staat volledig achter onze boeken en beveelt het gebruik ervan aan om de leeruitkomsten te verbeteren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan boeken voor groep 5. +Hiermee is er een brug gecreëerd naar de nationale onderwijsmethodes.
Ondertussen proberen we zoveel mogelijk leerkrachten te bereiken met het eerste deel van de lesmethode. Hiermee kunnen kinderen op een eenvoudige manier leren lezen. We trainen de  leerkrachten met de theoretische achtergrond van het leesproces en leren ze tegelijk aan hoe ze de handleiding kunnen gebruiken. In de handleiding staan 100 kant en klare lessen, inclusief werkbladen en toetsen. Het is al voldoende bewezen dat de kinderen hiermee in één semester kunnen leren lezen.
Voorkant handleiding

Stichting HOP heeft ingestemd met het verzoek om 1000 van deze handleidingen te drukken van het geldbedrag dat door stichting AVES is geschonken.
Ondertussen zijn er al ruim 300 verspreid. 100 stuks via  een training van de provinciale overheid aan 60 scholen in de minst ontwikkelde gebieden in Papua, ruim  100 aan evenzoveel pas afgestudeerde leerkrachten die een contract hebben getekend  om 2 jaar op dorpsscholen les te geven, 65 via een programma van een locale lerarenopleiding bedoeld om volwassenen te leren lezen en nog eens ruim 50 via andere trainingen. Al met al worden hiermee al duizenden kinderen bereikt.
 

 Nogmaals hartelijk dank voor jullie gift.

Lees verder

Paulusschool trots op tweede plaats Cultuurschool Flevoland

Rutten- De Paulusschool in Rutten is vanuit de Noordoostpolder genomineerd voor de verkiezing Cultuurschool Flevoland. Samen met twee genomineerde scholen uit Dronten en Almere werd op woensdag 2 november, tijdens de ‘dag van de cultuureducatie Flevoland’ de winnaar bekend gemaakt. Voorafgaand aan deze verkiezing werd op de scholen een introductiefilm gemaakt waarin de school haar culturele activiteiten kon laten zien en toelichten. De Paulusschool eindigde uiteindelijk als tweede. De school werkt nauw samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Culturele Haven in Lelystad. In het juryrapport staat vermeld dat de school ‘sinds meerdere jaren sterk en structureel aan cultuureducatie werkt. Hiervoor is een stevig beleid neergezet en cultuureducatie is verankerd in het curriculum, onder meer in het samenbrengen van kunstvakken en andere vakgebieden zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie, natuur en techniek. De school gaat nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg.

Lees verder

Uitrol Surface tablets

Omdat het digitale werken ook binnen Aves een steeds grotere rol speelt is ervoor gekozen om alle leerkrachten te voorzien van een Microsoft Surface tablet.

Lees verder

De dag van de leraar

Woensdag 5 oktober was het “de dag van de leraar”.
Ook bij Aves werd hier dit jaar weer aandacht aan geschonken.
Voor elke medewerker was er een koektrommeltje met heerlijke koekjes.
Dit betekende dat op de dag ervoor het stafkantoor tijdelijk even werd gebruikt als koekjesfabriek.
Hier werden de koekjes ingepakt en de trommeltjes gereed gemaakt voor verzending naar de scholen.

Lees verder

Aves jaarverslag 2015

Binnen en buiten Aves is delen een belangrijke eigenschap. Het delen van kennis en ervaring. Het delen van vriendschap, vreugde én verdriet. Maar ook het delen van vertrouwen, dat kinderen en ouders hebben in de professionele werkwijze van Avesmedewerkers. Elke dag weer voelen wij dat vertrouwen.

Lees verder

Aves jaarverslag 2015

Groep 5/6 Mariabasisschool door naar de landelijke finale schoolvoetbal in Zeist !

Het avontuur van het jongens 7-tal van groep 5/6 van de Mariabasisschool uit Marknesse begon op woensdag 13 april. De jongens wonnen daar het schoolvoetbaltoernooi en mochten door naar de regio-kampioenschappen. Ook daar werden de wedstrijden glansrijk gewonnen. En dus stonden op 1 juni de Schoolvoetbal-kampioenschappen voor District Noord (in Jubbega) op het programma.
Op papier leek de eerste wedstrijd de moeilijkste wedstrijd te worden maar mede door 2 eigen doelpunten van de Eek de Haan school wonnen we vrij gemakkelijk met 4-1. De voetballers droomden dan ook al van het heilige gras in Zeist, maar werden we door It Partoers snel uit de droom geholpen, waardoor de jongens vrij snel 2-1 achter kwamen. Door goed samenspel en een prachtig doelpunt wonnen we uit eindelijk nipt de wedstrijd.

Lees verder

Meesterlijke Avesdag

Soms tref je een spreker die je raakt en je zomaar twee uur boeiend en humoristisch bezighoudt, zowel in je bovenkamer als in je hart. Marcel van Herpen is er zo een. Op dinsdag 17 mei  vermaakte hij de ruim driehonderd leerkrachten die naar de jaarlijkse Avesdag in ’t Voorhuys waren gekomen. ‘Welke leraar wil jij zijn’, was het thema van de dag. Van Herpen pleitte voor de noodzaak van een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en kind als voorwaarde voor leren.

Lees verder

Vrolijk cadeautje voor de wijk

Aves is bezig al haar schoolgebouwen te moderniseren. Nieuwbouw van OBS De Keerkring was een buitenkansje. Ook buiten de Noordoostpolder is er bewondering voor het bijzondere gebouw.

Lees verder

Bericht van Stichting HoPe

Op 28 januari jongstleden heeft Stichting HoPe van Stichting Aves een donatie  euro 8.243 ontvangen. HoPe vrijwilligster Anja Eppingbroek heeft op uw kantoor een cheque in ontvangst mogen nemen. Anja heeft destijds al aangegeven dat uw bijdrage gebruikt zal worden voor het onderwijsprogramma dat Stichting HoPe in Cusco Peru uitvoert.  

Lees verder

Ayna is al een beetje een ster

Ayna Tabassum (leerling van Windkracht 10) snijdt voor haar klasgenoten de taart aan die ze kreeg omdat ze is toegetreden tot de Senaat van de Nederlandse Kinderjury.

Lees verder

KINDEREN MAKEN KINDEREN BLIJ

Emmeloord: Als een volleerde presentator overhandigt kleuter Owen de cheques aan de vertegenwoordigers van de vijf uitgekozen goede doelen.                    

Lees verder

De leerlingraad van SWS De Wending brengt cheque naar het Aves-kantoor

Drie leerlingen  van De Wending mochten de cheque, met de opbrengt van de sponsorloop , aanbieden aan het CvB van Aves. Leo Breukel nam de cheque in ontvangst. De school zette zich in door middel van het houden van een sponsorloop, op het recent helemaal vernieuwde schoolplein, en de verkoop van koffie, thee en ‘drollenkoekjes’ tijdens de zgn. ‘schijt-je-rijk-actie’ waarbij alle sponsoren kans maakten op een mooie prijs.  Lotte, notulist van de leerlingraad, schreef het onderstaand verslagje van het bezoek.

Lees verder

De leerlingraad van SWS De Wending brengt cheque naar het Aves-kantoor

Boek over bijzonder monument Jasmijnstraat 9

Het rijksmonument aan de Jasmijnstraat 9 in Emmeloord is zo bijzonder dat het een eigen boek verdient. De samenwerkingsstichting voor basisscholen Aves publiceert daarom ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan een prachtig document vol foto’s en verhalen die de geschiedenis van het gebouw tot leven wekken.

Lees verder

Boek over bijzonder monument Jasmijnstraat 9

Ben jij mediawijs?

RUTTEN – Ben jij mediawijs? ‘Jazeker’, zegt groep 7/8 van de Paulusschool in Rutten. Woensdag kregen de leerlingen in het kader van de week van de mediawijsheid een workshop van Saskia Vink van Buro ‘Stevig op je pootjes’.

Lees verder

Ben jij mediawijs?

Vacature GMR

Met ingang van januari 2016 ontstaat er, door verhuizing van ons huidige lid, binnen de GMR één vacature. Deze vacature is voor een ouder/verzorger die verbonden is aan een school met de openbare identiteit.
Door lid te zijn van de GMR  kun je adviseren, controleren en stemmen over onderwerpen op stichtingsniveau, zoals bijvoorbeeld beleid en jaarplannen.

Lees verder

Nieuws over het goede doel Jinglao in Nepal

Binnenkort gaat er weer een afvaardiging vanuit Nederland naar Nepal. Wat ze daar zullen aantreffen is voor de bezoekers erg spannend. Ze zullen weer diverse gebieden aandoen, waaronder Jinglau. Het door Aves ingezamelde geld zal daar zijn bestemming krijgen in het onderwijs. Echter de situatie is veranderd door de heftige aardbeving. Door gebrekkige communicatie is het nu niet bekend hoe de situatie daar nu is en is het lastig in te schatten waar het geld nu het hardst nodig is.  De communicatie met het gebied is zeer beperkt doordat er slecht tot geen bereik is, laat staan dat er internet is. En mensen hebben het druk met overleven en de wederopbouw.  Het is niet bekend of het schooltje er nog staat. Wel is bekend dat 17 van de 82 huisjes nog overeind staan. 

Lees verder

Van ICT-er naar Digicoach

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, erg geïnteresseerd in ICT en werkende op een school die druk bezig is met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT & Media, kwam ik terecht bij de opleiding Digicoach aan de Katholieke Pabo Zwolle.

Lees verder

Feest voor alle kleuters van AVES!

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben een voorstelling gehad in Theater ’t Voorhuys in Emmeloord. De kleuters waren afgelopen maandag uitgenodigd voor de voorstelling ” Magica” van “Cirque Magnifique” in het Muzisch Centrum te Emmeloord. AVES beloofde een feest en dat was het! We hebben enorm gelachen om de twee clowns die al reizend in een verlaten circus terecht komen. Eenmaal in de piste beland staan ze tot hun grote verrassing oog in oog met een enthousiast publiek wat met smart zit te wachten op een voorstelling. Er zijn echter géén artiesten... alleen twee clowns. Tot overmaat van ramp lijken de attributen in de piste ook nog een eigen leven te leiden! De magie van alle bewegende kinderhanden redt de twee clowns!

Lees verder

OBS De Regenboog Ens wint innovatiebudget Aves

Aves, stichting voor primair onderwijs reikt de komende vier jaren € 50.000,- per jaar uit aan Avesscholen die een innovatief idee hebben. OBS De Regenboog in Ens heeft dit jaar samen met twee andere scholen van Aves, een deel van dit budget gewonnen.

Lees verder

Een nieuwe school in Creil!

In Creil gaan, per 1 augustus 2015, KBS Jan Roothaan en ODS de Springplank fuseren. Beide scholen gaan verder onder een nieuwe naam. Graag informeren we alle medewerkers van Aves over onze nieuwe naam.

Lees verder

Leraarschap vraagt levenskunst

URK – Ruim 300 leerkrachten van Aves, stichting voor primair onderwijs, brachten woensdagmiddag 1 april nu eens niet door op school maar in de Koningshof op Urk. De jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal in het teken van Identiteit, droeg de titel ‘Leraarschap vraagt levenskunst’ en kreeg een feestelijk tintje vanwege het 5-jarig bestaan van Aves. Ter ere van deze gelegenheid was rabbijn Soetendorp als gastspreker uitgenodigd.

Lees verder

In de pers:

Er is een artikel van Gijselien Grosman, leerkracht bij Aves, geplaatst in het blad JSW.

Lees verder

Ook basisschool De Wissel draagt een steentje bij aan de Aves goede doelen actie

Afgelopen maand is al het leerlingenmeubilair vervangen. Een groot deel van de meubels heeft sinds de oprichting van de school, ruim 20 jaar, keurig dienst gedaan. Twee jaar geleden is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen en nu was het tijd om ook de lokalen te voorzien van nieuw leerlingenmeubilair. Het oude meubilair werd aangeboden aan de Avesscholen zij mochten dit 'bijna' voor niets in ontvangst nemen.  Slechts een bijdrage voor de goede doelen actie werd gevraagd. Het restant van de meubels werd aangeboden aan Dorcas, ook een prachtig goed doel, die het meubilair een tweede leven geeft in Afrika.
Zo worden de meubels van De Wissel wereldwijd ingezet. Niet alleen bij Aves; ook in Afrika  en via de bijdrage naar de 5 goede doelen wereldwijd!Een zestal leerlingen mocht de gevulde wereldbol afgelopen week op het kantoor van Aves aan de bestuurder, Dhr. L. Breukel, overhandigen. Welgeteld  265,50 euro zat er in de wereldbol. Het symbolisch cadeau voor alle Aves-leerlingen om samen te sparen voor de goede doelen.

Lees verder

Leerlingen enquête

Alle scholen van Aves hebben de Kwaliteitscan Onderwijs uitgevoerd om in beeld te brengen in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn. Dit is een vorm van zelfevaluatie. Vervolgens hebben wij vorig jaar alle ouders om hun mening gevraagd over de school, het onderwijs en het team.

Lees verder

Mini-bieb op samenwerkingsschool De Wending

Op samenwerkingsschool De Wending in Bant is dinsdagmiddag de leesweek van start gegaan.
Teamleden speelden een verhaal uit het prentenboek van Boer Boris. Zo konden de kinderen ontdekken hoe ze in de wereld van een boek kunnen stappen.
Vanochtend mochten de kinderen ook genieten van een voorleesontbijt. Dit ontbijt kon echter pas starten nadat met alle ouders, kinderen, peuters en teamleden de enorme stapels met boeken uit de entree waren verplaatst.
Met man en macht gaven alle aanwezigen de boeken door zodat ze een mooie plek in de nieuwe minibieb van de school konden krijgen. De eer van het plaatsen van het laatste boek in de minibieb was voor Leo Breukel, voorzitter van het college van bestuur van Aves. Dit laatste boek maakte de bibliotheek compleet en was daarbij officieel geopend.
De minibieb is een van de schoolbibliotheken die in de polder verrijst na het vertrekken van de bibliobus uit de dorpen. Ook op De Wending kunnen kinderen nu gebruik maken van de boekencollectie van de school. In samenwerking met de bibliotheek,  kunnen deze boeken zowel op school als thuis worden gelezen.
Voor De Wending is het openen van de bieb reden om extra aandacht te besteden aan de nationale voorleesdagen. Op allerlei verschillende manieren gaan de kinderen de komende anderhalve week aan de slag met lezen, voorlezen, leesplezier, schrijven van verhalen en een voorleeswedstrijd.

Lees verder

Lustrum Feest Aves

Onder grote belangstelling van ruim 500 genodigden, voornamelijk onderwijzend personeel en partners, vierde AVES, vrijdag 9 januari haar eerste lustrum in ’t Voorhuys in Emmeloord.

Lees verder

Aves prijs "De Veer" goed besteed

Tijdens de Avesdag in 2013 ontving het team van Oecumenische Basisschool De Ark een prijs. Deze prijs, De Veer, is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op één of andere bijzondere manier hebben ingespannen voor de Stichting Aves.

Lees verder

Aves steunt Land- en tuinbouw.

Op de dag van de leraar reikte Aves 350 groententassen uit aan de medewerkers. Vorig jaar was het presentje een teammand gevuld met fruit en dit jaar een tas vol met diverse groenten. Door het kopen van regionale producten steunt Aves de Land- en tuinbouw sector. Het werd door de medewerkers zeer gewaardeerd.

Lees verder

De Wending viert 40 jarig bestaan

BANT - Samenwerkingsschool De Wending in Bant bestaat veertig jaar. Dat was vrijdag reden voor een feest. Tegelijkertijd konden ouders nader kennismaken met de nieuwe directie.

Lees verder

Uitslag Enquête Avesdag

Bij de enquête over de Avesdag zijn er 127 reacties binnengekomen. Dat is een mooi aantal.
Het is ongeveer de helft van het aantal mensen. Natuurlijk willen we nog liever 100%.  ;-)

Lees verder

Geslaagd!!

Op dinsdag 3 juni 2014 kregen 14 leerkrachten van Aves, na 200 uren (en soms nog veel meer) inspanning, op feestelijke wijze de Akte Godsdienst-Levensbeschouwing (katholiek) uitgereikt.

Lees verder

Kinderen van De Mariaschool in Tollebeek rennen voor betere watervoorziening in Uganda.

Terwijl de lucht strak blauw was op vrijdag 6 juni gingen de kinderen van start met rondjes rennen. De week daarvoor waren door de leerlingen van de Mariaschool sponsoren gezocht om hun run 4 water te sponsoren. De totale opbrengst is voor stichting Enjuba, een stichting die er hard voor werkt de leefomstandigheden in Uganda te verbeteren. Femke Hekkenberg, oud leerling van De Mariaschool, zet zich hier al jaren voor in en De Mariaschool zorgt jaarlijks voor een actie om dit doel te steunen.

Lees verder

Oudertevredenheidsonderzoek 2014

Allereerst dank aan het grote aantal ouders dat meegewerkt heeft aan de ouderenquête van Aves. Liefst 984 ingevulde vragenlijsten kregen we terug. Er zijn 2135 gezinnen en dat betekent een response van 49%. Voldoende om de enquête te kunnen gebruiken. Natuurlijk hopen we een volgende keer op een nog grotere deelname. Want als ouder is het belangrijk hier uw stem te laten horen! De ouderenquête gaat eens per vier jaar worden afgenomen. Daarnaast hebben we eens per twee jaar een medewerkerenquête en een leerlingenquête. We verwachten die in het komende najaar respectievelijk voorjaar af te kunnen nemen.

Lees verder

Aves investeert in vliegles

De schooldeuren van de 26 Avesscholen bleven woensdag 16 april gesloten. Alle leerkrachten gingen namelijk zelf weer even ‘in de schoolbanken’ zitten en wel in de Koningshof op Urk. De jaarlijkse Aves-bijeenkomst stond helemaal in het teken van de professionele leerkracht. ‘Wat heb ik als leerkracht nodig om goed vliegles te geven’? ‘Vliegles’ slaat hier op de Latijnse betekenis van het woord Aves, dat ‘vogels’ betekent. In het ochtendprogramma besprak Sherill Woldberg de vliegles aan (hoog)begaafde kinderen. Het middagprogramma werd verzorgd door Albert de Boer. Met humor wees hij de luisteraars op de verantwoordelijke taak van de ‘duurzame leerkracht’ - een die opgewassen is tegen veranderingen - en op de ambitie om ‘elk kind een passie te bezorgen’.

Lees verder

Nieuwbouw O.B.S. De Keerkring

Onlangs is de nieuwbouw gestart van O.B.S. De Keerkring.
Bekijk hier een Artist impression van de nieuwe Keerkring (Jorissen Simonetti architecten)

Lees verder

OPEN DAG AVESSCHOLEN

De scholen van Aves houden op woensdagmorgen 19 maart van 9.00 uur tot 11.30 uur, open dag. Enkele scholen hebben ook in de avonduren hun deuren opengesteld. In de Noordoostpolder en Vollenhove worden ouders, familie en andere belangstellenden van harte welkom geheten om een kijkje te nemen in onze scholen. In de dagelijkse praktijk zult u kunnen zien op welke manier alle Avesscholen kwaliteit en talentontwikkeling vormgeven. U kunt de school in bedrijf zien door lessen bij te wonen, met leerkrachten te praten en uw vragen te stellen.

Lees verder

Passend Onderwijs in de Noordoostpolder

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’

Lees verder

Ouderenquête 2014

Eens in de vier jaar neemt Aves een ouderenquête af onder alle ouders. Onlangs hebben dan ook een kleine 1000 ouders meegewerkt aan de ouderenquête op de Avesscholen.

Lees verder

Burgemeester v.d. Werff leest voor in Creil

Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In het kader van de opening van de Nationale Voorleesdagen heeft de Flevomeer bibliotheek een voorleesontbijt georganiseerd in de dorpsbibliotheek op de Samenwoonschool in Creil.

Lees verder

Daltonschool De Springplank Creil twee weken in teken van Beeld en Geluid

Creil- De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van de openbare daltonschool ‘De Springplank’ gewerkt aan het schoolproject ‘Beeld en Geluid’. De wereld verandert snel en de media ook. Met het schoolproject wil de school bewust aandacht besteden aan het feit dat de leerlingen van nu opgroeien binnen deze digitale revolutie. Tijdens het schoolproject hebben de leerlingen zowel geleerd over het verleden, heden en toekomst op mediagebied.

Lees verder

Intentieverklaring Avesscholen in Creil

Op woensdagmiddag 6 november 2013 werd in de Avesscholen te Creil, onder het toeziend oog van de directeuren en tevens de ouders en leerkrachten uit de MR-en en de SAC, de intentieverklaring voor de scholenfusie van KBS Jan Roothaan en ODS de Springplank te Creil getekend. De beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2015.

Lees verder

Aves biedt Kinderboerderij Emmelerbos helpende hand bij schade na inbraak

Vorig weekend werd ingebroken bij de kinderboerderij Emmelerbos. Daar valt weliswaar niets te halen, maar er werd wel veel schade aangericht aan hekken en deuren. Een kostenpost waar beheerder Ilona Odding nou net niet op zat te wachten. “Zonde van het geld, daar konden we toch veel leukere dingen voor doen!”, zei Ilona voor de microfoon van Omroep Flevoland.

Lees verder

Mariabasisschool loopt voor “scoren tegen kanker”

Wat een fantastische prestatie hebben de kinderen van de Mariabasisschool woensdag 26 juni neergezet. Maar liefst 60 kinderen hebben meegedaan aan de sponsorloopactie voor de stichting “scoren tegen kanker”.  Bij Chez Marknesse werd op de parkeerplaats rondjes gelopen van 300 meter.

Lees verder

Bestuurlijke samenwerking tussen SCPO en Aves

De vier werkgroepen, bestuurlijke inrichting & organisatie, onderwijs & identiteit, personele & juridische zaken en financiën & huisvesting, hebben het eindrapport ingeleverd bij de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit Leo Breukel (Aves), Adriaan van Hove (SCPO) Wob van Beek (onafhankelijk voorzitter, Besturenraad), Ilse Bakker( lid, VKO), Thérèse Penders (lid, VKO), Klaas te Bos (lid, VOS/ABB) en Alice Polhoud (secretariaat). Op 11 september a.s. wordt het eindrapport gepresenteerd door de leden van de stuurgroep aan de werkgroepleden. In dit eindrapport worden de bevindingen en de aanbevelingen, die door de vier werkgroepen zijn aangeleverd als input gebruik om al dan niet te komen tot een samenwerkingsdocument tussen de Colleges van Bestuur van Aves en SCPO.

Lees verder

Intentieverklaring Avesscholen in Tollebeek.

Op maandagmiddag 1 juli jl. werd in het bestuurskantoor van Aves te Emmeloord, onder het toeziend oog van de directeuren en tevens de ouders en leerkrachten uit de MR-en en de SAC, de intentieverklaring voor de fusie van de KBS Mariaschool en ODS Ir. A.P. Minderhoud getekend. De beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2015.

Lees verder

GMR-oproep

Oproep-GMR-oproep-GMR-oproep-oproep-GMR-oproep-GMR-oproep-oproep-GMR-oproep-GMR-oproep

Lees verder

Oecumenische en openbare school in Kraggenburg gaan fuseren

De oecumenische en openbare school in Kraggenburg gaan fuseren. ‘Zo’n fusie is uniek in de Noordoostpolder’, aldus Aves, de stichting voor primair onderwijs in de Noordoostpolder.
Onlangs werd in dorpshuis Het Klokhuis onder het toeziend oog van ouders en leerkrachten, de intentieverklaring voor de fusie getekend. De fusie moet per augustus 2014 ingaan.
De handtekeningen werden gezet door Karste de Vries, voorzitter medezeggenschapsraad De Lichtwachter, Klaas de Jong, voorzitter MR De Pionier en Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves.
‘Vijftien maanden is er intensief overleg gepleegd over identiteit, onderwijs, personeel, huisvesting, samenstelling van de geledingen zoals MR en activiteitencommissie en de financiën’, vervolgt Aves, ‘De uitgangspunten voor de fusie zijn geformuleerd en opgenomen in de intentieverklaring, die met applaus werd aangenomen.’

Lees verder

Avesdag in het teken van ontmoeten

In Emmeloord vond op 10 april de jaarlijkse Avesdag plaats. Alle personeelsleden van Aves, stichting voor primair onderwijs, werden om half twee op één van de Emmeloordse scholen van Aves verwacht. Gastvrij werd iedereen ontvangen, waarna men kon genieten van een heerlijke lunch.

Lees verder

Open Dag op 20 maart 2013

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de kernen van de Noordoostpolder, in Vollenhove en in Kampen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen dicht bij huis kiezen voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing en het onderwijsconcept dat bij hen past. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leraren, wijst Aves de weg naar een evenwichtige ontplooiing van haar leerlingen en de ontwikkeling van ieders talent. U bent van harte welkom om in onze scholen een kijkje te nemen tijdens de Open Dag op 20 maart 2013.

Lees verder

Verkennend onderzoek naar bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves

De besturen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en Aves, Stichting voor primair onderwijs hebben de intentie uitgesproken om met elkaar een verkennend onderzoek uit te voeren om een goede afweging te maken voor verdergaande bestuurlijke samenwerking. Het verdere schooljaar 2012-2013 zal worden benut om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en gevolgen.

Lees verder

De handtekeningen zijn gezet!

Op donderdag 6 september 2012 is door een aantal instanties een intentieverklaring  ondertekend met betrekking tot het starten van vier pilots om kindcentra in de Noordoostpolder van de grond te krijgen. Bij die pilots gaan de organisaties intensief samenwerken vanuit de verschillende invalshoeken. Dit moet leiden tot onder andere een betere afstemming  en uitbreiding van het aanbod. Naar de mening van betrokkenen is dit een verdere verbetering van de leefbaarheid van wijken en dorpen.

Lees verder

Enquête naamsbekendheid

De afgelopen periode hebben studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een drietal onderzoeken uitgevoerd. Zo is er onderzoek gedaan naar het gebruik van Social Media, naamsbekendheid van Aves onder ouders en communicatie met medewerkers van Aves. Dit geeft de organisatie weer veel input om het beleid op of bij te stellen.

Lees verder

Aves onderwijsdag inspireert velen

 URK – Driehonderd onderwijsmensen doodstil krijgen, dat lukte spreker Emiel van Doorn woensdag 25 april op de jaarlijkse Aves-dag in de Koningshof op Urk. Dit jaar stond de Aves-dag in het teken van leerkrachtgedrag.

Lees verder

Samenwerking SKN en Aves bekrachtigd met ondertekening convenant.

De besturen van Aves, Stichting voor primair onderwijs en SKN, Stichting Kinderopvang Noordoostpolder, hebben een convenant ondertekend om te komen tot een nadere samenwerking.  Aves en SKN spreken gezamenlijk uit, dat zij met elkaar de mogelijkheden van een hechte samenwerking gaan onderzoeken.  Het doel is om uiterlijk eind 2013 een besluit te nemen over een mogelijk  vast te leggen samenwerkingsvorm.

Lees verder

Samenwerking Avesscholen in Rutten

De scholen van Aves in Rutten zullen per augustus 2012 worden samengevoegd. Doordat De Wegwijzer per 1 oktober 2012 onder de opheffingsnorm zal komen, wordt de school gesloten. Omdat beide scholen onderdeel van Aves zijn, ligt samenvoeging voor de hand. Eén van de drie  uitgangspunten van Aves is namelijk dat identiteiten zoveel als mogelijk gewaarborgd worden. Deze situatie biedt kansen om de uitgangspunten van Aves eer aan te doen. De Wegwijzer en De Paulusschool zullen verder gaan als samenwerkingsschool, waarbinnen ruimte zal zijn voor de katholieke identiteit en de openbare uitgangspunten.

Lees verder

Mediawijsheid in de klas met Hyves

Hoe kun je social media inzetten voor mediawijsheidlessen? Vivian Tevreden, directeur en leerkracht op OBS De Driesprong in Marknesse, is door de webredactie geïnterviewd over hoe zij Hyves en het Hyves-lespakket in groep 7 en 8 heeft ingezet voor lessen over mediawijsheid. Tevreden geeft een beeld van de inzet van Hyves in de klas, hoe het lespakket bijdraagt aan mediawijsheid, en ze sluit af met tips voor andere leerkrachten. Ook 2 leerlingen komen aan het woord.

Lees verder

Leerlingen ODS De Springplank winnen prijs beste Teamwork First Lego League

“Waar een kleine school groot in kan zijn!” Dat waren de  woorden van de jury voordat ze aankondigden dat groep 6/7/8 van openbare Daltonschool de Springplank uit Creil de prijs voor beste teamwork had gewonnen. De jury prees de samenwerking van onze leerlingen, de coaching en de ouderbetrokkenheid.  Een knappe prestatie voor een nieuw team. De Springplank streed afgelopen zaterdag tijdens de regiofinale van de First Lego League tegen 19 andere schoolteams. Wereldwijd deden er 200.000 kinderen uit 55 verschillende landen mee aan de internationale techniekwedstrijd.

Lees verder

De GMR van Aves wint landelijke prijs

Woensdagmiddag kwart voor één rijden we weg uit Emmeloord. Wij Wendy en Annemieke; twee afgevaardigden van de GMR. Het is voor ons een bijzonder reisje want we gaan naar Den Haag. We zijn uitgenodigd door Nico Foppen van NKO (Nederlands Oudervereniging Katholiek Onderwijs). Twee uur later parkeren wij de auto op onze gereserveerde parkeerplaats onder Hogeschool InHolland.

Lees verder

Tweedaagse directeuren

Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober hebben de directeuren en het CvB van Aves op De Eese in Steenwijk zich o.l.v. Frans Roescher en Liesbeth Clavaux van de IJsselgroep gebogen over het kwaliteitsdenken van Aves.

Lees verder

Aves geeft kleur aan identiteit

 MARKNESSE – Niet elke leerkracht is creatief maar zet je een groep leerkrachten bij elkaar dan sprankelt het van de creativiteit. Woensdagmiddag 13 april hield de stichting Aves haar tweede personeelsdag in Chez André in Marknesse.

Lees verder

AVES, een dijk van een stichting

De scholen van Aves houden op woensdagmorgen 9 maart, van 9.00 uur tot 11.30 uur, open dag. In de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove worden ouders, familie en andere belangstellenden van harte welkom geheten om een kijkje te nemen in onze scholen. In de dagelijkse praktijk zult u kunnen zien op welke manier alle Aves scholen kwaliteit en talentontwikkeling vormgeven. U kunt de school in bedrijf zien door lessen bij te wonen, met leerkrachten te praten en uw vragen te stellen.

Lees verder

Sprankelende opening kantoor Aves

EMMELOORD – Met wensballonnen, duiven, confetti en sprankelende champagne, opent Aves, stichting voor primair onderwijs, vrijdag 17 december haar bestuurskantoor aan de Jasmijnstraat 9 in Emmeloord. Dit historische pand heeft in het afgelopen jaar een grondige interne verbouwing ondergaan. De karakteristieke eigenschappen, het torentje, de ramen en de bogen, zijn daarbij bewaard gebleven. De inrichting in de Aveskleuren, zwart, grijs en roze is modern eigentijds en aangekleed met foto’s van karakteristieke polderlandschappen. Een kleurrijk kunstwerk getiteld ‘Sprankelend’ siert een van de wanden. Aanpassing van dit gebouw was noodzakelijk om Aves, begin dit jaar opgericht uit een bestuurlijke fusie tussen katholiek, oecumenisch, openbaar en samenwerkend onderwijs, goed te kunnen herbergen.

Lees verder

Jubileum Herman Goes

Op woensdag 7 juli hebben we Herman Goes verrast door zijn vrouw Wil op kantoor uit te nodigen om met ons samen een kort feestje te vieren t.g.v. zijn 40 jarig onderwijsjubileum. Het was een beetje voorbarig want 1 augustus 2010 is het pas zover.

Lees verder

Aves: nieuwe stichting voor basisonderwijs

EMMELOORD - 'Aves' is de nieuwe naam van de stichting voor primair onderwijs, die tot stand kwam door een fusie van de Stichting Christophorus met de Stichting Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder. De nieuwe naam en huisstijl werden woensdag gepresenteerd in theater 't Voorhuys in Emmeloord. In totaal zijn 28 scholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove aangesloten bij de nieuwe stichting.

Lees verder