Coronavirus

Op 16 maart besloot onze regering dat alle scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook bij Aves zijn op dit moment alle scholen gesloten, in ieder geval tot en met maandag 6 april 2020. Uiteraard kunnen kinderen van ouders met een vitaal beroep wel bij de eigen school terecht voor opvang overdag. Voor ieders gezondheid volgen we altijd nauwgezet de adviezen van het RIVM.

Onderwijs thuis
Alle leerlingen op onze scholen krijgen deze periode onderwijs op afstand door middel van boeken, digitale lesstof of een combinatie daarvan. Elke school van Aves doet dit op maat en op geheel eigen creatieve, uitdagende en inspirerende manier.

Communicatie
Zowel Aves als onze scholen houden iedereen op de hoogte van alle ontwikkelingen en noodzakelijke informatie, van ouders, leerkrachten, medezeggenschapsraden tot aan onze samenwerkingspartners. Zijn er toch nog vragen of onduidelijkheden, laat het ons weten via info@aves.nl.

Bestuurskantoor
De medewerkers van ons bestuurskantoor werken thuis. Heeft u een vraag of wilt u hen spreken? Neem dan contact met hen op via de mail.

Tot we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze scholen willen we iedereen heel veel sterkte wensen. Volg de richtlijnen van het RIVM en pas goed op elkaar. Ieders gezondheid staat nu voorop!

Kristiaan Strijker
Voorzitter college van bestuur

Algemene informatie
RIVM

Rijksoverheid coronavirus (COVID-19)

Informatie voor ouders

Download hier de brief aan ouders en verzorgers van 27-3-2020

Download hier de brief aan ouders en verzorgers van 20-3-2020

Download hier de brief aan ouders en verzorgers van 15-3-2020

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Coronavirus -